Gå till huvudinnehåll

Neurokirurgi

Nyckelord:
  • neurokirurgi
  • Neurokeskus

Neurokirurgin inom HUS-området har koncentrerats till HUCS Neurokirurgiska klinik vid Tölö sjukhus. Hos oss vårdas alla neurokirurgiska patienter inom HUS-området samt inom Kymmenedalens, Södra Karelens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Alla bypassoperationer av hjärnartärer från hela Finland har koncentrerats till vår klinik. Därutöver behandlar vi patienter med svåra skallbastumörer, hjärnaneurysmer och blodkärlsmissbildningar från Finland och utlandet. I år kommer vi att göra mer än 3 500 operationer och närmare 4000 med Päijänne-Tavastland inberäknat.
 
Epilepsikirurgin i hela landet har koncentrerats till HUS och Kuopio universitetssjukhus. HUCS Neurokirurgiska klinik har stark kompetens inom neurokirurgi för barn, och i Helsingfors finns faktiskt Finlands enda neurokirurgiska jour för barn som fungerar dygnet runt.
 
Vår neurokirurgiska klinik är internationellt känd och respekterad för sin specialkompetens av toppklass på alla områden inom neurokirurgisk vård. Vår klinik är Europas ledande centrum inom mikroneurokirurgisk operativ vård av hjärnblodkärl och placerar sig även globalt sett bland de bästa enheterna.
 
Vi är en av världens största enheter vad gäller antalet operationer av cerebrovaskulära sjukdomar samt medelsvåra och svåra hjärnskador. Varje år vårdar vi över 3000 patienter. Vi introducerar varje år cirka 100–200 utländska neurokirurger i de senaste operationsmetoderna inom mikroneurokirurgi.

Linjedirektör Mika Niemelä, tfn 050 427 0387
Överskötare Ritva Salmenperä, tfn 09 471 87242

Verksamhetsställen

Neurokirurgiska operations- och anestesiavdelningen

På neurokirurgiska operations- och anestesiavdelningen på Tölö sjukhus vårdar vi patienter med sjukdomar i huvudet och ryggområdet.

Avdelning 6 (neurokirurgi)

På avdelning 6 på Tölö sjukhus vårdar vi neurokirurgiska operationspatienter med sjukdomar i huvud- och ryggradsområdet.

Avdelning 7 (neurokirurgi)

På avdelning 7 på Tölö sjukhus vårdar vi neurokirurgiska operationspatienter med sjukdomar i huvudet och ryggområdet.

Neurokirurgiska intensivövervakningsavdelningen

På neurokirurgiska intensivövervakningsavdelningen på Tölö sjukhus behandlar vi sjukdomar och skador i centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen).