Gå till huvudinnehåll

Muskuloskeletal kirurgi

Nyckelord:
  • muskuloskeletal- och plastikkirurgi
  • handkirurgi
  • ortopedi

Inom specialiteterna ortopedi och traumatologi samt handkirurgi behandlar vi muskuloskeletala sjukdomar. Vi finns på Tölö, Jorvs, Pejas och Hertonäs sjukhus.

Hoitaja ja potilas.

På Pejas sjukhus betjänas du av vår Endoprotesenhet. De flesta av operationerna i enheten utförs inom behandling av höft- och knäartros.

De allra flesta av våra patienter kommer för vård från huvudstadsregionen. Vid behandling av sjukdomar och skador som kräver specialkompetens, exempelvis svåra höft- och handskador, betjänar vi patienter också från andra delar av Finland.

Verksamhetsställen

Dagkirurgisk anestesi- och operationsavdelning, Hertonäs sjukhus

På Hertonäs sjukhus operations- och anestesiavdelning vårdar vi dagkirurgiska patienter.

Dagkirurgiska enheten (PÄIKI), Lojo sjukhus

På PÄIKI-enheten i Lojo sjukhus utförs dagkirurgiska ingrepp (PÄIKI är en förkortning av det finska ordet för dagkirurgi).

Olycksfallsstationen

På Olycksfallsstationen på Tölö sjukhus vårdar vi olycksfallspatienter dygnet runt.

Akutavdelning 10

På akutavdelning 10 på Tölö sjukhus vårdar vi patienter som kommer från olycksfallsstationen, tidsbokningspolikliniken eller för en planerad operation.