Gå till huvudinnehåll

Kognitiva störningar hos barn

Nyckelord:
  • barnpsykiatri

Störningar i beteendereglering vårdas i första hand inom skolhälsovården, skolans elevvård eller på hälsocentralen. Vi gör diagnostiska undersökningar inom HUS vid behov.

Käyttäytymisen säätelyn häiriöt

Trotsigt beteende och kognitiva störningar är de vanligaste barnpsykiatriska störningarna. Det är störningar som tar sig många uttryck, där de huvudsakliga symtomen är ett långvarigt (6 månader eller längre) trotsigt, aggressivt eller asocialt beteende som inte är åldersmässigt och som orsakar problem i sociala relationer och prestationer utifrån åldern. 

Trots- och beteendestörningar kan inte förklaras med någon enskild faktor. Enligt den nuvarande uppfattningen kan man exponeras för detta på grund av många faktorer: ärftlighet, biologiska och psykosociala faktorer samt en kombination av dessa. Störningarna är vanligare hos pojkar än hos flickor. 

Beteendestörningarna innefattar ofta utvecklingsmässiga problem såsom inlärningsstörningar och störningar i tal- och språkutveckling samt relaterade sjukdomar såsom ADHD. För att hjälpa barnet krävs att man förstår barnet, familjen och daghems- och skolsituationen. De bästa vårdresultaten för beteendestörningar hos barn uppnår man genom handledning för föräldrar, där man stöttar en positiv relation mellan barnet och föräldrarna, förstärker barnets positiva beteende och släcker oönskat beteende.
 

Verksamhetsställen

Barnpsykiatriska mottagningar, Hyvinge sjukhus

På de Barnpsykiatriska mottagningarna i Hyvinge vårdar och undersöker vi barn under 13 år som lider av allvarlig ångest, depression, kognitiva störningar…

Barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten, Norra

Vid de barnpsykiatriska undersöknings-, akut- och konsultationsenheten vårdar vi barn mellan 5 och 12 år som lider av allvarlig ångest, depression…

Svenskspråkiga barnpsykiatriska mottagningar, Böle

På de Svenskspråkiga barnpsykiatriska mottagningar vårdar vi barn mellan 5 och 12 år med allvarlig ångest, depression, kognitiva störningar eller…

Barnpsykiatriska mottagningarna, Raseborg

Vid de barnpsykiatriska mottagningarna i Raseborg vårdar och undersöker vi barn under 13 år som lider av allvarlig ångest, depression, kognitiva störningar…