Gå till huvudinnehåll

Kärlkirurgi

Nyckelord:
  • Gastrocentrum
  • kärlkirurgi

Vår kärlkirurgiska linje är en av de största kärlkirurgiska enheterna i Europa och en ledande aktör i Finland.

Hoitajat katsovat monitoria potilaan sängyn luona.

Vi har riksomfattande specialkompetens i

  • behandling av aorta som sträcker sig över njurartärnivån, dvs. artärbråck i den största artären i det stora blodomloppet,
  • operativ behandling av inflammation i aortans blodkärlstransplantat,
  • operativ behandling av halsartäraneurysm,
  • behandling av kritisk ischemi, dvs. lokal brist på syre eller blod i vävnaden, vilket hotar livskraften hos en patient med en koagulationsstörning,
  • operativ behandling av cancer i blodkärl (onkovaskulär kirurgi) och
  • cellgiftsbehandlingar som isolerats till extremiteten (isolated limb perfusion, ILP) vid behandling av malignt melanom som spridit sig vidsträckt till extremiteten.

Vi använder högkvalitativ teknik. Vi använder de senaste, vetenskapligt beprövade metoderna både inom traditionell öppen kirurgi och i endovaskulära, dvs. intravenösa ingrepp.

Verksamhetsställen

Gastrocentrums poliklinik

På Gastrocentrums kirurgiska poliklinik i Mejlans tornsjukhus gör vi mindre kirurgiska ingrepp i bukområdet.

Dagkirurgiska enheten (PÄIKI)

På PÄIKI-enheten i Lojo sjukhus utförs dagkirurgiska ingrepp (PÄIKI är en förkortning av det finska ordet för dagkirurgi).

Akutavdelningarna M4 + M5 för bukkirurgi

Avdelningarna M4 och M5 på Mejlans tornsjukhus är akutavdelningar inom bukkirurgi.

Leiko-enheten och operationsavdelningen

På Hyvinge sjukhus Leiko-enhet och operationsavdelning vårdar vi patienter från alla åldersgrupper som kommer till ett ingrepp planenligt eller via jouren…