Gå till huvudinnehåll

Jour för barn och unga

Nyckelord:
 • barnjouren

På barnjourerna tar vi hand om barn och ungdomar under 16 år med akuta sjukdomar och skador samt med den psykiska hälsan som kräver brådskande vård.

Lasten ja nuorten päivystys

Då din egen hälsostation har öppet ska du uppsöka hälsostationens jour. Vid andra tidpunkter får du brådskande vård på akutmottagningarna på våra sjukhus.  

När du ska uppsöka sjukhusets akutmottagning, ring alltid först till Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117. I en nödsituation ring 112.

Om du redan har en remiss till jouren behöver du inte ringa till Jourhjälpen.

De vanligaste symtomen då man alltid ska uppsöka jouren: 

 • feber hos ett nyfött barn 
 • krampanfall hos barn 
 • stora skador och benbrott 
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt 
 • andningssvårigheter 
 • svåra eller tilltagande magsmärtor som har börjat plötsligt 
 • kraftig blödning
 • psykiska problem som kräver brådskande vård 
 • bröstsmärtor 
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller oförmåga i lemmarna eller svårigheter att tala. 

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid vårdbehovet och hur brådskande vården är först. Baserat på detta kommer du att hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig. 

Verksamhetsställen

Barnjouren

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus vårdar vi barn under 16 år.

Barnjour

På Barnjouren vid Nya barnsjukhuset tar vi hand om barn under 16 år inom alla specialiteter.

Jour

Jouren har öppet dygnet runt och där vårdas plötsligt insjuknade patienter, vars vård inte kan flyttas till nästa dag utan att deras hälsotillstånd…

Akutmottagning

Akutmottagningen vid Borgå sjukhus vårdar patienter som hastigt insjuknat allvarligt och är i behov av akut vård.