Gå till huvudinnehåll

Hjärtsjukdomar

Nyckelord:
  • hjärtsjukdomar

Inom hjärtsjukdomar, dvs. kardiologin, behandlar vi hjärtsjukdomar som kräver specialiserad sjukvård.

Potilas vastaanolla sydäntahdistinasioissa.

Vi behandlar kranskärlssjukdom, olika typer av arytmier, hjärtsvikt och klaffsjukdomar. Man kan också söka vård hos oss från andra håll i Finland med en remiss av en läkare. 

Vi har nationell centralisering av 

  • svåra medfödda hjärtfel hos vuxna, 
  • undersökning och vård av ärftliga rytmrubbningar, 
  • undersökning och vård av ärftliga hjärtmuskelsjukdomar samt 
  • hjärttransplantationer. 

 
Vi har jour dygnet runt varje dag året om i händelse av akuta hjärtattacker. 

Verksamhetsställen

Kardiologiska polikliniken

Vid Lojo sjukhus kardiologiska poliklinik undersöker och vårdar vi patienter som lider av olika slags hjärtsjukdomar.

Internmedicinska vårdavdelningen 4A

Vid Lojo sjukhus internmedicinska vårdavdelning 4A ger vi mångprofessionell, sakkunnig och patientorienterad vård till bland annat hjärtinfarktpatienter…

Avdelning 6A lungsjukdomar och kardiologi

På lung- och kardiologiavdelningen vårdar vi patienter främst från HUS-distriktet, men vår avdelning har även nationellt vårdansvar för patienter som…

Kardiologiska avdelningen och övervakning

På vår avdelning på Mejlans tornsjukhus undersöker och vårdar vi hjärtpatienter som behöver krävande specialiserad sjukvård.