Gå till huvudinnehåll

Bukkirurgi och endoskopi

Nyckelord:
  • bukkirurgi
  • bråck
  • cancer

Inom bukkirurgin undersöker och behandlar vi kirurgiska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Dessa inkluderar tarmsjukdomar från matstrupen till ändtarmen samt kirurgiska sjukdomar i levern, gallgångarna och bukspottkörteln. Vi behandlar också sjukdomar i vissa organ utanför mag-tarmkanalen såsom mjälten samt bråck i bukväggen.

Hoitaja juttelee potilaalle sairaalan käytävällä.

Bukkirurgin omfattar flera vanliga cancerformer såsom buk-, bukspottkörtel- och tjocktarmscancer. Inom denna specialitet behandlas vissa sjukdomar, såsom bukspottkörtelinflammation, även icke-kirurgiskt.

Bukkirurgerna och de internmedicinska gastroenterologerna samarbetar ofta i behandlingen av vissa sjukdomar såsom refluxsjukdom, magsårssjukdom och inflammatoriska tarmsjukdomar.

En stor del av våra patienter kommer till vård via jouren på grund av ett akut problem i bukområdet. Andra stora patientgrupper är patienter med cancer i mag- och tarmkanalen, gall- och bråckpatienter samt patienter som ska genomgå olika slags endoskopier.

Ett typiskt bukkirurgiskt besvär som behandlas jourmässigt är inflammation i blindtarmen eller gallblåsan. Även olika tarmobstruktioner, tarmbristningar och icke-reponibla bråck kräver ofta en operation på jouren. Akut bukspottkörtelinflammation och olika skador i bukområdet är också vanliga hos jourpatienterna.

Vi undersöker och behandlar bukkirurgipatienter på grundläggande nivå i huvudstadsregionen på Mejlans tornsjukhus, Kirurgiska sjukhuset samt på Jorvs och Pejas sjukhus. På andra håll i Nyland finns bukkirurgi på sjukhusen i Lojo, Hyvinge, Borgå och Raseborg.

Den mest krävande bukkirurgin såsom stora canceroperationer har koncentrerats till våra verksamhetsställen på Gastrocentrum. Centrumet ansvarar också för operativ behandling och intensivbehandling av svår bukspottkörtelinflammation samt robotkirurgiska ingrepp i buken. Gastrocentrums bukkirurgi och endoskopilinjen är också känd för olika krävande endoskopiska åtgärder.

 

 

​Operationshuset ,

Hälsöbyn.fi

Från Operationshuset hittar du råd och tips om hur du kan förbereda dig inför en operation och återhämta dig efter den.

Rehabiliteringshuset ,

Hälsobyn.fi

Från Rehabiliteringshuset hittar du information och stöd för din övergripande rehabilitering

Verksamhetsställen

Avdelning K5 (bukkirurgi)

Vid Jorvs sjukhus avdelning K5 vårdar och undersöker vi jourpatienter inom bukkirurgi.

Gastrocentrums gemensamma avdelning M13 och VARKO-enheten

HUS Gastrocentrums gemensamma avdelning M13 på tornsjukhuset är en helhet som omfattar en multidisciplinär kirurgisk vårdavdelning med 15 vårdplatser, samt…

Avdelning K6 (bukkirurgi)

Vid avdelning K6 på Jorvs sjukhus vårdar vi patienter inom specialiteten bukkirurgi.

Avdelning K7 (bukkirurgi)

På avdelning K7 på Jorvs sjukhus vårdar vi patienter inom specialiteten bukkirurgi