Gå till huvudinnehåll

Blodkärlskirurgi

Nyckelord:
  • Gastrocentrum
  • blodkärlskirurgi

Vår blodkärlskirurgiska linje är en av de största kärlkirurgiska enheterna i Europa och en ledande aktör i Finland.

Hoitajat katsovat monitoria potilaan sängyn luona.

Vi har riksomfattande specialkompetens i

  • behandling av aorta som sträcker sig över njurartärnivån, dvs. artärbråck i den största artären i det stora blodomloppet,
  • operativ behandling av inflammation i aortans blodkärlstransplantat,
  • operativ behandling av halsartäraneurysm,
  • behandling av kritisk ischemi, dvs. lokal brist på syre eller blod i vävnaden, vilket hotar livskraften hos en patient med en koagulationsstörning,
  • operativ behandling av cancer i blodkärl (onkovaskulär kirurgi) och
  • cellgiftsbehandlingar som isolerats till extremiteten (isolated limb perfusion, ILP) vid behandling av malignt melanom som spridit sig vidsträckt till extremiteten.

Vi använder högkvalitativ teknik. Vi använder de senaste, vetenskapligt beprövade metoderna både inom traditionell öppen kirurgi och i endovaskulära, dvs. intravenösa ingrepp.

Blodkärlshuset ,

Hälsobyn.fi

Du hittar mer information om venös kirurgi i Blodkärlshuset i Hälsobyn. Hälsobyn är en digital tjänst för specialiserad sjukvård.

Operationshuset ,

terveyskylä.fi/sv

Bra förberedelser garanterar en smidigare operation och snabbare återhämtning. Du hittar anvisningar och tips om förberedelser inför operation och återhämtningen i Operationshuset.

Verksamhetsställen

Gastrocentrums poliklinik

På Gastrocentrums kirurgiska poliklinik i Mejlans tornsjukhus gör vi mindre kirurgiska ingrepp i bukområdet.

Blodkärlskirurgiska vårdavdelningen M12

På blodkärlskirurgiska vårdavdelningen M12 (A och B) vårdar vi patienter som genomgått olika kärlkirurgiska undersökningar och ingrepp utanför kraniet och…

Venkirurgi

I huvudstadsregionen har vi koncentrerat behandlingen av venös insufficiens främst till Kirurgiska sjukhuset.

Dagkirurgiska enheten (PÄIKI)

På PÄIKI-enheten i Lojo sjukhus utförs dagkirurgiska ingrepp (PÄIKI är en förkortning av det finska ordet för dagkirurgi).