Gå till huvudinnehåll

Bilddiagnostiska undersökningar

Med bilddiagnostik undersöks människokroppen med olika metoder. 

Hoitaja laittaa lasta röntgenkuvaan

Genom bilddiagnostik undersöker man människokroppen med olika metoder. Bilddiagnostik kan innefatta avbildningar, men också till exempel mätningar av kroppens, hjärnans eller nervernas funktion. Bilddiagnostik används också vid ingrepp och cancerbehandlingar. 

En läkare bedömer om det är nödvändigt med en undersökning för att få en bra helhetsbild. Med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar kan man diagnostisera eller utesluta olika sjukdomar och vid behov planera för effektiv vård.

De vanligaste bilddiagnostiska undersökningarna är röntgenundersökningar, magnetkameraundersökningar och ultraljudsundersökningar.  

Mer specialiserade undersökningar är isotopundersökningar, som man till exempel använder för att utreda cancerspridning. Genom en isotopundersökning kan man också observera många sjukdomar innan sjukdomens strukturella förändringar framträder i andra undersökningar. 

Vid en isotopundersökning får patienten en liten mängd radioaktivt medel i kroppen. Efter det avbildas kroppen med gammakamera eller PET-kamera. Den utrustning som används kan uppmäta mycket små strålningsmängder. 

Information inför laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar

Information inför laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar

Verksamhetsställen

Elielplatsens röntgen

Vid Elielplatsen utför vi vanliga röntgenundersökningar utan tidsbokning och övriga undersökningar efter tidsbokning. Du kan komma tilla röntgen om du inte…

Iso Omenas röntgen

Vid Iso Omenas röntgen utför vi vanliga röntgenundersökningar utan tidsbokning. I samma lokaler hittar du också laboratoriet.

Jorvs sjukhus röntgen

Vid Jorvs sjukhus utför vi vanliga röntgenundersökningar utan tidsbokning och övriga bilddiagnostiska undersökningar efter tidsbokning.

Alberga röntgen

Vid Alberga röntgen utför vi vanliga röntgenundersökningar utan tidsbokning och ultraljudsundersökningar efter tidsbokning.