Gå till huvudinnehåll

Beroendepsykiatri

Nyckelord:
  • beroendepsykiatri

Inom beroendepsykiatrin vårdar vi patienter med missbrukssjukdomar som också har en psykisk störning.

Kaksi henkilöä keskustelemassa ikoni, sinisellä taustalla

Inom beroendepsykiatrin utför vi sådana psykiatriska bedömningar och bedömningar av missbruksproblematik som kräver specialkompetens samt krävande differentialdiagnostiska bedömningar när du misstänks ha en allvarlig psykiatrisk störning vid sidan av en beroendesjukdom. Vi utför även behovsbedömningar för opioidsubstitutionsbehandling, psykiatriska undersökningar och specialkompetenskrävande avvänjningsbehandlingar under graviditet, behovsbedömningar för opioidsubstitution under graviditet samt neuropsykiatriska undersökningar och arbetsförmågebedömningar när du har kontaterats ha ett allvarligt substansberoende.

Utöver undersökningar och bedömningar vårdas opioidberoende inom HUS Beroendepsykiatri när situationen kräver specialkompetens inom specialiserad sjukvård.

Vi erbjuder behandlingar för substansmissbruk och för eventuella andra samtidiga störningar enligt God medicinsk praxis-rekommendationerna. Vårt sortiment av behandlingar omfattar aktuella evidensbaserade biologiska och psykosociala behandlingar. Vi bedriver även vetenskaplig forskning.

 

Verksamhetsställen

Polikliniken för beroendepsykiatri

Beroendepsykiatriska polikliniken på Psykiatricentrumet är en öppenvårdsenhet inom beroendepsykiatrin som utför psykiatriska och beroendebedömningar som…

Avdelningen P6

Avdelning 6 på Psykiatricentrumet är en beroendepsykiatrisk avdelning.

Polikliniken för substitutionsvård

Polikliniken för substitutionsvård vid Psykiatricentrumet är en öppenvårdsenhet inom HUS Beroendepsykiatri där vi vårdar patienter vars substitutionsvård…