Gå till huvudinnehåll

Behandling av kvinnosjukdomar

De vanligaste problemen som behandlas vid våra gynekologiska enheter är blödningsstörningar, gynekologiska orsaker till magsmärtor, vävnads- och cellförändringar, framfall och inkontinens. Vi ger också hjälp i familjeplaneringsfrågor.

Kuvituskuva: Potilas ja lääkäri vastaanotolla

De vanligaste gynekologiska operationerna omfattar hysterektomier, framfalls- och inkontinensoperationer samt ingrepp i anknytning till förändringar i livmodern och äggstockarna. Cancer- och endometriosoperationerna hör till de mest krävande ingreppen.

Vi behandlar kvinnosjukdomar i Helsingfors, Hyvinge, Lojo, Raseborg och Borgå. I Helsingfors ger vi alla fertilitetsbehandlingar, operations- och läkemedelsbehandlingar av gynekologiska cancersjukdomar, behandlingar av de svåraste hormonrubbningarna samt utför inducerade aborter på grund av fostrets tillstånd.

Vid de gynekologiska jourerna hanterar vi exempelvis missfall, utomkvedshavandeskap, rikliga blödningar i början av graviditeten samt komplikationer efter gynekologiska operationer.

Kvinnohuset

halsobyn.fi

Du hittar mer information om gynekologisk hälsa i Kvinnohuset i Hälsobyn. Hälsobyn är en digital vårdtjänst för specialiserad sjukvård.

Gå till Kvinnohusets sida för Gynekologisk hälsa (link to a different website)

Verksamhetsställen

Jour

Vid Kvinnoklinikens jour tar vi hand om gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor samt patienter inom kvinnosjukdomar som behöver akut vård.

Jouren för kvinnosjukdomar

Vid Hyvinge sjukhus jour för kvinnosjukdomar vårdar vi gynekologipatienter och gravida som behöver brådskande vård.

Polikliniken för kvinnosjukdomar

På polikliniken undersöks och behandlas olika gynekologiska sjukdomar, bland annat blödningsrubbningar, gynekologiska smärttillstånd, inkontinensproblem…

Gynekologiska polikliniken Gräsviken

Vid Gräsvikens gynekologiska poliklinik undersöker och behandlar vi olika typer av gynekologiska problem, såsom blödningsrubbningar, smärtor i den nedre…