Gå till huvudinnehåll

Behandling av kvinnosjukdomar

Nyckelord:
  • gynekologi

De vanligaste problemen som behandlas vid våra gynekologiska enheter är blödningsstörningar, gynekologiska orsaker till magsmärtor, vävnads- och cellförändringar, framfall och inkontinens. Vi ger också hjälp i familjeplaneringsfrågor.

Kuvituskuva: Potilas ja lääkäri vastaanotolla

De vanligaste gynekologiska operationerna omfattar hysterektomier, framfalls- och inkontinensoperationer samt ingrepp i anknytning till förändringar i livmodern och äggstockarna. Cancer- och endometriosoperationerna hör till de mest krävande ingreppen.

Vi behandlar kvinnosjukdomar i Helsingfors, Hyvinge, Lojo, Raseborg och Borgå. I Helsingfors ger vi alla fertilitetsbehandlingar, operations- och läkemedelsbehandlingar av gynekologiska cancersjukdomar, behandlingar av de svåraste hormonrubbningarna samt utför inducerade aborter på grund av fostrets tillstånd.

Vid de gynekologiska jourerna hanterar vi exempelvis missfall, utomkvedshavandeskap, rikliga blödningar i början av graviditeten samt komplikationer efter gynekologiska operationer.

Verksamhetsställen

Jour, Kvinnokliniken

Vid Kvinnoklinikens jour tar vi hand om gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor samt patienter inom kvinnosjukdomar som behöver akut vård.

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Gräsviken

I Gräsvikens poliklinik för kvinnosjukdomar finns allmängynekologiska mottagningar och en kolposkopienhet. Vi gör också aborter och polikliniska…

Jouren för kvinnosjukdomar, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus jour för kvinnosjukdomar vårdar vi gynekologipatienter och gravida som behöver brådskande vård.

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Kvinnokliniken

På polikliniken undersöks och behandlas olika gynekologiska sjukdomar, bland annat blödningsrubbningar, gynekologiska smärttillstånd, inkontinensproblem…