Gå till huvudinnehåll

Barnortopedi och -traumatologi

Nyckelord:
  • barnkirurgi

Vi ger barnkirurgisk behandling och utför kirurgiska ingrepp som kräver anestesi på Nya barnsjukhuset och Hyvinge sjukhus.

Lastenortopedi ja potilas

Vi undersöker och behandlar skador, sjukdomar, tumörer och medfödda missbildningar i rörelseorganen samt utvecklingsstörningar i skelettet. Frakturer och olika ligament-, sen- och nervskador är typiska skador som behöver behandlas under jourtid. 

Inom barnortopedin och -traumatologin behandlar vi mest frakturskador. Över hälften av finländarna får åtminstone en benfraktur under sin uppväxttid. Största delen av frakturerna hos växande barn behandlar vi utan operation med olika gipsskenor och förband. Vi korrigerar frakturens ställning och fixering vid behov under anestesi. Sen- och nervskador är sällsynta hos barn, men de kan oftast behandlas operativt. 
 
Utöver skador behandlar vi olika slags sjukdomar, tumörer samt medfödda missbildningar och utvecklingsstörningar i skelettet. Vårt särskilda kompetensområde är behandling av medfödda missbildningar av extremiteterna och ryggraden; en stor del har nytta av operationsbehandling. Klumpfot behandlas med upprepade gipsningar och medfödd höftluxation med skena. 
 
Tumörer hos växande barn är till största delen godartade och operativ behandling behövs endast i vissa fall. Elakartade tumörer i rörelseorganen behandlar vi i samarbete mellan specialister inom olika områden och operativ behandling utgör alltid endast en del av behandlingen. 
 
De mest krävande barnortopediska och -traumatologiska ingreppen har vi i Nyland koncentrerat till Nya barnsjukhuset. Sådana är bl.a. svåra medfödda missbildningar och utvecklingsstörningar, svår armplexusskada i samband med förlossning, elakartade tumörer samt krävande förlängnings- och/eller ställningskorrigeringar av extremiteterna. 
 
Genom förordning har till Nya barnsjukhuset koncentrerats nationellt behandlingen av följande ortopediska sjukdomar: skelettdysplasi hos barn, dvs. krävande kirurgisk behandling av sällsynta skelettsjukdomar, behandling av ryggmärgsskador samt krävande kirurgisk behandling av sarkom. 

Verksamhetsställen

Operations- och anestesiavdelning

På Nya barnsjukhusets Operations- och anestesiavdelning vårdar vi patienter under 16 år.

Vårdavdelning Stjärnan

På vårdavdelning Stjärnan vårdar vi patienter som drabbats av barnsjukdomar och kirurgiska patienter.

Barnjouren

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus vårdar vi barn under 16 år.

Barnjour

På Barnjouren vid Nya barnsjukhuset tar vi hand om barn under 16 år inom alla specialiteter.