Gå till huvudinnehåll

Akutpsykiatri

Inom akutpsykiatrin erbjuder vi jourmässiga och akuta psykiatriska tjänster.

Kaksi henkilöä keskustelemassa ikoni, sinisellä taustalla

Inom akutpsykiatrin erbjuder vi jourmässiga och akuta psykiatriska tjänster för invånare i huvudstadsregionen. Till våra uppgifter hör dessutom psykiatriska konsultationer, behandling av ätstörningar samt tjänster på våra specialpolikliniker.

Psykporten ,

Hälsobyn.fi

Du kan hitta information om psykiatriska sjukdomar och behandlingen av dem i Psykporten. Hälsobyn är en digital webbtjänst inom specialistvården.

Verksamhetsställen

Polikliniken för akut- och konsultationspsykiatri

Akut- och konsultationspolikliniken i Dickursby erbjuder specialisttjänster inom akut- och konsultationspsykiatri.

Polikliniken för akut- och konsultationspsykiatri

Vid Pejas akut- och konsultationspsykiatriska poliklinik erbjuder vi jourtjänster och andra akuta polikliniska tjänster till befolkningen i hela…

Polikliniken för akut- och konsultationspsykiatri

Mattby akut- och konsultationspsykiatriska poliklinik är en enhet inom öppenvården där vi bedömer, undersöker och vårdar personer med akuta psykiatriska…

Polikliniken för akut- och konsultationspsykiatri

Jorvs sjukhus akut- och konsultationspsykiatriska poliklinik är en enhet inom öppenvården där vi bedömer, undersöker och vårdar personer med akuta…