Gå till huvudinnehåll

Barnklinikernas Faddrar rf

Barnklinikernas Faddrar stöder den bästa möjliga vården för barn och unga i hela Finland.

Lastenklinikoiden Kummit Teemu-nalle

Faddrarna stöder Finlands fem universitetssjukhus inom pediatrisk forskning, utveckling av vårdmetoder och innovation, inköp av utrustning, patienttrivsel samt barns och ungdomars psykiska hälsa.  

En av de viktiga aspekterna av Faddrarnas arbete sedan föreningens grundande har varit patienternas och familjernas trivsel på sjukhuset. Konserterna Elämä Lapselle och JouluMielelle, Fadderbesök samt många andra evenemang utgör en del av Faddrarnas medelanskaffning och stödarbete.  

Faddrarna kommunicerar i sina kanaler om föremål för Fadderstödet och aktuella projekt, patientfamiljernas liv samt om mångsidigt och högkvalitativt vårdarbete på HUS och på andra universitetssjukhus.  

Om du tillsammans med Faddrarna vill berätta er historia eller om du är intresserad av Faddrarnas stödarbete i övrigt, kontakta vänligen www.kummit.fi (på finska). 

Feedback

Hittade du vad du sökte?