Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Att föra vikten på tal-guide

Genom rätt ordval kan vi minska på stigmat och skammen kopplad till fetma. Att föra vikten på tal-guiden är ett pragmatiskt och konkret verktyg som beaktar kundens individuella situation och som kan användas av yrkespersoner.

Guiden ger en bakgrund till varför ämnet är så känsligt och hjälper i bemötandet av kunden på ett uppmuntrande sätt där kundens behov hörs och hens resurser stärks. Guiden innehåller färdiga frågor som kan utnyttjas i diskussionen med kunden. Yrkespersonens bedömning av sitt eget handlande och tillgodoseendet av det stöd som kunden behöver ingår också i helheten att föra vikten på tal.

Behovet av en guide har kommit från både hälso- och sjukvårdsexperter och kunder. Experterna är i behov av en metod för att ta upp vikten på ett sätt som respekterar kunden och betonar samarbetet. Kunderna önskar i sin tur en individuell och respektfull diskussion om vikt.

Guiden kompletterar rekommendationen i God medicinsk praxis om fetma som uppdaterats våren 2020, där att föra på tal har lyfts fram som ett viktigt tema. Guiden har utarbetats i samarbete mellan HUS enhet för primärvård, THL och Hjärtförbundet i samråd med många yrkespersoner och erfarenhetsexperter.

Stödmaterial – Att föra vikten på tal-guide


Feedback

Hittade du vad du sökte?