Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Att föra vikten på tal-guide

Genom rätt ordval kan vi minska på stigmat och skammen kopplad till fetma. Att föra vikten på tal-guiden är ett pragmatiskt och konkret verktyg som beaktar kundens individuella situation och som kan användas av yrkespersoner.

Guiden ger en bakgrund till varför ämnet är så känsligt och hjälper i bemötandet av kunden på ett uppmuntrande sätt där kundens behov hörs och hens resurser stärks. Guiden innehåller färdiga frågor som kan utnyttjas i diskussionen med kunden. Yrkespersonens bedömning av sitt eget handlande och tillgodoseendet av det stöd som kunden behöver ingår också i helheten att föra vikten på tal.

Behovet av en guide har kommit från både hälso- och sjukvårdsexperter och kunder. Experterna är i behov av en metod för att ta upp vikten på ett sätt som respekterar kunden och betonar samarbetet. Kunderna önskar i sin tur en individuell och respektfull diskussion om vikt.

Guiden kompletterar rekommendationen i God medicinsk praxis om fetma som uppdaterats våren 2020, där att föra på tal har lyfts fram som ett viktigt tema. Guiden har utarbetats i samarbete mellan HUS enhet för primärvård, THL och Hjärtförbundet i samråd med många yrkespersoner och erfarenhetsexperter.

Stödmaterial – Att föra vikten på tal-guide


Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.