Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 27.5.2021 09.13

Vid HUS har 2000 vuxna stamcellstransplantationspatienter vårdats i snart 40 år

Nyckelord:
  • cancer
  • cancercentrum
  • stamcellstransplantation

I maj utfördes den tvåtusende allogena stamcellstransplantationen på en vuxen patient. I juli har det gått exakt 40 år sedan den första stamcellstransplantationen utfördes på en vuxen i landet, vid Hucs. Allogena stamcellstransplantationer har gjorts vid HUS på 576 barn sedan 1974.  

Luuydinsiirrettä kerätään terveeltä luovuttajalta leikkaussalissa.

Benmärgstransplantatet tas från en frisk donator i operationssalen. Bild: Jari Härkönen.

"Trots att cancerbehandlingarna utvecklas har stamcellstransplantationerna  fortfarande sin plats i behandlingen av elakartade blodsjukdomar", säger tf. avdelningsöverläkare Riitta Niittyvuopio vid HUS Cancercentrum. 

Med allogena stamcellstransplantationer behandlas bland annat leukemi och vissa andra allvarliga blodsjukdomar. Stamcellstransplantatet fås från en donator som har en vävnadstyp som är tillräckligt nära patientens. Hos vuxna är akut myeloisk leukemi den vanligaste orsaken till stamcellstransplantation. 

Vid behandlingen förstörs patientens sjuka benmärg, och stamceller som samlats in från en frisk donator överförs till patienten. Stamcellstransplantatet från donatorn tränger undan patientens ursprungliga benmärg och förstör de resterande elakartade cellerna. 

"Vården av stamcellstransplantationspatienter är numera mer långsiktig än tidigare. När behandlingen av cancer tidigare avslutades med stamcellstransplantationen vidtas numera många behandlingsåtgärder efter stamcellstransplantationen för att förhindra att sjukdomen återkommer", konstaterar Stamcellstransplantationsenhetens överläkare Urpu Salmenniemi vid HUS Cancercentrum.

HUS hematologiska enhet har det nationella samordningsansvaret för allogena stamcellstransplantationer på vuxna patienter, av vilka en del utförs vid Åbo universitetscentralsjukhus. I hela Finland görs årligen cirka 150 allogena stamcellstransplantationer. 

CAR-T-cellsterapi ny behandlingsform 

Vid sidan av den traditionella stamcellstransplantationsbehandlingen utvecklas nya former av cellterapi, av vilka CAR-T-cellsterapierna har kommit längst i utvecklingen. Tills vidare kan denna behandlingsform endast erbjudas en mycket liten och noggrant avgränsad patientgrupp. 

"Vid CAR-T-cellsterapi samlar man in patientens egna celler och injicerar en gen i dem. De modifierade försvarscellerna sätts in för att identifiera leukemiceller och förstöra dem", berättar Salmenniemi. 

På Nya barnsjukhuset har över tio patienter med lymfoblastisk leukemi och vissa lymfom fått CAR-T-cellsterapi sedan 2019. 

Den första stamcellstransplantationen i Finland gjordes på Barnkliniken 1974 

Stamcellstransplantationer på barn har numera koncentrerats till Nya barnsjukhuset. I Finland gjordes den första stamcellstransplantationen på ett barn redan år 1974. På HUS har man gjort 576 allogena benmärgstransplantationer på barn. 

”Upp till 29 procent av de allogena stamcellstransplantationerna, dvs. med stamceller från en annan person, som görs på barn, görs på grund av genetiska blod- eller immunbristsjukdomar. 43 procent av stamcellstransplantationerna görs på patienter med leukemi. Leukemipatienternas andel av stamcellstransplantationerna har minskat när resultaten av de vanliga leukemibehandlingarna har förbättrats", berättar avdelningsöverläkare Mervi Taskinen vid Nya barnsjukhuset. 

Vård inom räckhåll för större patientgrupper 

Behandlingsresultaten för allogena stamcellstransplantationer har förbättrats under åren och dödligheten är betydligt lägre än under de första åren. 

"Medicinen har gjort stora framsteg under 40 år. Dessutom kan man i dag behandla en allt större patientgrupp: betydligt äldre och patienter med en underliggande sjukdom. En allogen stamcellstransplantation är alltid en behandling som syftar till bestående förbättring", säger Salmenniemi. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.