Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 23.8.2023 11.04

Vid HUS görs ett pilotförsök med distansrehabilitering i grupp

Nyckelord:
  • Maisa
  • rehabilitering
  • Utvecklingsprojekt

Vid Linjen för rehabilitering inom HUS resultatenhet Internmedicin och rehabilitering inleds fyra pilotförsök med distansrehabilitering i grupp. Det utlovas till exempel hjälp mot överdriven svettning i anknytning till sociala situationer.

Neuropsykologinen nettikuntoutus

Rehabiliteringstjänster i grupp genomförs i fortsättningen även på distans. Det gör det lättare att delta för många patienter som bor längre bort.

Vid HUS fysio- och ergoterapi genomförs utöver individuell rehabilitering även rehabilitering i grupp. Största delen av grupperna har hittills krävt att patienterna är på plats, vilket har gjort det svårare att delta för patienter som bor längre bort. I fortsättningen kan gruppverksamheten genomföras på distans och då deltar patienterna i gruppen genom att identifiera sig via kundportalen Maisa.

Lättare för anhöriga att delta i distansrehabilitering

Vid Hud- och allergisjukhuset görs ett pilotförsök med en ny grupp för patienter med överdriven svettning i anknytning till nervositet. ”I gruppen gör vi till exempel avslappningsövningar där deltagarna försöker identifiera den egna kroppens vakenhetsgrad. Syftet är att få information om nervositet och redskap för praktiska situationer”, berättar fysioterapeut Terhi Pyykkönen som planerar den gruppverksamhet som ska ordnas på distans.

I fortsättningen kan även anhöriga till de som genomgår rehabilitering delta i HUS informationsgrupper för ryggmärgsskador. ”De behöver ofta få information om ryggmärgsskador vilket möjliggörs genom deltagande på distans, oberoende bostadsort”, berättar rehabiliteringsinstruktör Jarna Bäckman.

Även Pejas sjukhus fysioterapi erbjuder distansrehabilitering i grupp för patienter som återhämtar sig från operation av prostatacancer samt de patienter som lider av kranskärlssjukdom och som vårdas på Jorvs sjukhus.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.