Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.5.2020 12.16

Vid HUS genomförs en studie av engångsstrålbehandling med låg dos för behandling av lunginflammation orsakad av coronaviruset

Nyckelord:
  • medicinsk forskning
  • corona
  • strålbehandling

Vid HUS inleds en vetenskaplig studie i vilken man utreder om mycket små doser av engångsstrålbehandling riktad till lungområdet påverkar framskridandet av en svår coronavirusinfektion.

Genom strålbehandling av coronaviruspatienter strävar man efter att dämpa den immunologiska försvarsreaktionen i kroppen som eventuellt medverkar till utvecklingen av den sjukdom som en svår coronavirusinfektion orsakar. "Tanken är att man kan påverka sjukdomsförloppet genom att dämpa inflammationsreaktionen", säger ledande överläkare Johanna Mattson vid Cancercentrum.

En motsvarande låg dos av strålbehandling som riktas till hela kroppen har använts redan under årtionden som en del av behandlingen av en transplantat-mot-värdreaktion som är anknuten till benmärgstransplantation. Behandlingen har som mål att dämpa den egna försvarsreaktionen. Före antibiotikans tidsperiod under första halvan av 1900-talet användes strålbehandling för behandling av lunginflammation som orsakades av bakterier och virus.

Syftet med studien som nu inleds  är att lindra coronavirusinfektioner som kräver sjukhusvård och hindra att de blir så svåra att de kräver intensivvård. Man bedömer att den möjliga nyttan med behandlingen visar sig snabbt. "En olägenhet på lång sikt är att en sådan strålningsnivå ökar risken att få en cancertumör i området inom 10-20 år med cirka en procent. På grund av denna lilla risk får endast patienter som är över 50 år delta", säger chefsfysiker Mikko Tenhunen vid Cancercentrum.

Behandlingen för patienterna i studien genomförs på Kliniken för cancersjukdomar vid HUS separat från den övriga dagliga verksamheten inom strålbehandlingsenheten.

Två motsvarande studier har inletts nyligen runt om i världen. "Till en början får fem patienter behandlingen och efter det gör vi en utvärdering för att se om vi ska öka antalet patienter som deltar i studien", berättar Mattson.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.