Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 11.3.2022 13.43

Vid Gastrocentrum inleds en ny behandlingsform för prostatacancer

Nyckelord:
  • prostatacancer
  • cancer
  • cancerbehandling

HIFU-behandlingar av prostatacancer inleds vid HUS Gastrocentrum i mars 2022. Det är fråga om en ny vårdform i Finland. HIFU-behandling används vid lokal prostatacancer med måttlig risk samt vid recidiverande prostatacancer efter strålbehandling.

Lääkäri ja potilas.

Vid behandling med HIFU hettas prostatan upp via ändtarmen med ultraljudsenergi, utan operation, så att cancertumören hamnar i nekros. Vid HIFU-behandling skräddarsys behandlingsområdet till önskad omfattning och form. Med HIFU kan man också behandla endast en av prostatans lober där cancern finns, eller så hela prostatan. HIFU kan ges som första linjens behandling av prostatacancer samt vid återfall av cancer efter strålbehandling.   

"Operation eller strålbehandling, som för närvarande är behandlingar som botar prostatacancer, orsakar betydande biverkningar för en del patienter med lokal prostatacancer och är överbehandling för en del. Vid icke-aggressiva cancerfall i små områden kan man stanna kvar på uppföljningslinjen. I en del av de små områdena av medelaggressiv prostatacancer, dvs. prostatacancer med måttlig risk, uppnås ett botande resultat genom riktad behandling av tumörområdet inuti prostatan. HIFU-behandlingen är just sådan. Vid sidan av radikala behandlingar behövs möjlighet till lättare behandling med mindre biverkningar ", säger överläkare i urologi Mika Matikainen.   

Mindre biverkningar vid HIFU-behandling än vid operationsbehandling och strålbehandling 

HIFU-behandlingen har varit en etablerad behandlingsform för prostatacancer i många länder redan i över 10 år. Trots detta betraktas den fortfarande som en experimentell behandlingsform. Det finns ännu inte lika lång uppföljningsinformation om HIFU-behandlingen av prostatacancer som om operations- och strålbehandling av prostatacancer, och inga randomiserade forskningsbevis jämfört med traditionella behandlingsformer. Behandlingen har dock bedömts vara säker för patienterna. 

På HUS görs HIFU-behandlingar inom specialiteten urologi på Parksjukhusets operationsavdelning under en 12 månaders testperiod, under vilken målet är att vårda 50 patienter. Behandling erbjuds patienter hos vilka lokal prostatacancer med måttlig risk har konstaterats genom provbitar. Patientens allmäntillstånd ska tillåta narkos eller ryggmärgsbedövning.  

"Efter behandlingen kan patienten återgå till lätt kontorsarbete efter några dagars vila och till tyngre arbete och idrott efter en vecka. HIFU-behandlingen är vanligtvis en engångsbehandling, så patienten behöver inte resa lika ofta till sjukhuset som vid strålbehandling och behandlingen medför ingen senare risk för sekundär cancer i urinblåsan eller ändtarmen ", berättar Kanerva Lahdensuo, specialist i urologi.   

Efter HIFU-behandlingen går patienterna hos urologen på uppföljning. Uppföljningen omfattar mätningar av PSA-värden, uppföljning av urineringssymtom, magnetundersökningar av prostata och uppföljningsprovbitar. Man samlar också in information om patienternas upplevda biverkningar och förändringar i livskvaliteten. Om cancern återkommer efter HIFU-behandlingen kan operations- eller strålbehandling användas som behandling i andra skedet av lokalt återkommande cancer. 

Alla patienter som kommer för HIFU-behandling ombeds delta i en medicinsk undersökning som görs på HUS för att få information om behandlingens säkerhet och långtidseffekt. Resultaten av HIFU-behandlingen och den tillhörande vetenskapliga forskningen publiceras i referentgranskade medicinska publikationer.  

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Finland. När befolkningen åldras konstateras ständigt mer lokal prostatacancer. I statistikrapporten Cancer 2019 uppskattades incidensen av prostatacancer öka med 27 procent fram till år 2035.   
 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.