Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 6.8.2021 11.45

Verksamheten vid polikliniken för långtidssjuka efter covid-19 har inletts smidigt

Nyckelord:
  • corona
  • coronavirus

Vid polikliniken för långtidssjuka efter covid-19, som inledde sin verksamhet vid HUS i början av juni, vårdas patienter som lider av långtidssymtom efter en coronavirusinfektion. Vid polikliniken utförs medicinsk forskning som en del av det internationella nätverket av universitetssjukhus.

Verksamheten vid polikliniken för långtidssjuka efter covid-19 har inletts smidigt under sommaren.

"Det har inte förekommit någon väldig rusning. Vi har kunnat ta emot de remitterade patienterna väl", berättar överläkare Helena Liira.

Till polikliniken för långtidssjuka efter covid-19 kan man bli remitterad av läkare, om patienten har diagnosticerats med covid-19 och haft långtidssymtom i minst tre månaders tid.

"De patienter som lider av långvariga coronavirussymtom har liknande symtomspektrum som i andra delar av världen", berättar Liira.

Medicinskt forskningsarbete

Det finns ännu inte mycket forskningsdata om långtidssymtom vid covid-19. På polikliniken för långtidssjuka efter covid-19 utförs medicinskt forskningsarbete som en aktiv del av det internationella nätverket av universitetssjukhus samt tillsammans med forskare vid Helsingfors universitet. Polikliniken kallar patienterna till en kohortundersökning, vars syfte är att utreda symtombilden och prognosen för långtidssymtomen vid covid-19.

På polikliniken planeras dessutom undersökningar som utreder mekanismen för långtidssymtom vid covid-19. Man vet att viruset kan orsaka många olika organ- och vävnadsskador, eventuellt även autoimmunreaktioner och störningar i det autonoma nervsystemet.

"Vi följer också noga med internationella undersökningar. Enligt en nyligen färdigställd brittisk undersökningsrapport får 1–5 procent av dem som insjuknat i coronavirus sena symtom som försvårar de dagliga sysslorna, men som oftast försvinner med tiden. Långtidssymtom efter en coronavirusinfektion är ett verkligt hälsoproblem och vi rekommenderar att vaccin tas också ur denna synvinkel", berättar Liira.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.