Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 3.11.2020 17:06

Vardagen på sjukhuset fungerar tillsammans med Apotti

Nyckelord:
  • Apotti

Också den fjärde dagen av införandet har gått bra. De största utmaningarna har rört hanteringen av remisserna. Vardagen på sjukhusen har till stor del ändå fortsatt i god anda.

Den tredje och sista stora övergången till Apotti inom HUS har fortsättningsvis gått vidare enligt planerna. Personalen, 1800 stödpersoner och alla involverade i Apotti-projektet har jobbat hårt för att få vardagen att fungera trots övergången.

Det har inte förekommit några större problem och de flesta anmälningar har gällt relativt små tekniska utmaningar. “Hanteringen av remisserna och utmaningarna förknippade till dem orsakar som enskild nämnare mest arbete för närvarande. En permanent lösning på situationen utreds som bäst med hjälp av våra bästa experter”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi. “Det har ingen inverkan på patientsäkerheten, förtydligar Mäkijärvi.

På HUS övervakar man också noggrant personalens ork och den allmänna stämningen. Det här skedet av införandet ses vanligtvis som ett mer utmanande skede som varar några dagar efter den första entusiasmen.

“Den allmänna stämningen på enheterna som övergått till Apotti är ändå ganska bra. Men i enstaka enheter kan situationen tillfälligt vara annorlunda”, sammanfattar Mäkijärvi.

“Det tyngsta skedet verkar vara just nu, även om vi klarat oss betydligt bättre den här gången jämfört med de tidigare övergångarna. Jag tror ändå att läget utvecklar sig i rätt riktning under de närmaste dagarna”, fortsätter Mäkijärvi

Apotti togs på lördagen 31.10.2020 i bruk på Mejlans tornsjukhus, Mejlans triangelsjukhus, Kliniken för cancersjukdomar, Haartmanska sjukhuset, Ögon-öronsjukhuset, Nya barnsjukhuset, Hud- och allergisjukhuset, Tölö sjukhus, Kirurgiska sjukhuset samt inom HUS verksamhet på Malms, Dals, Aurora och Hertonäs sjukhus.

Följ nyhetsflödet om övergången till Apotti på vår webbplats: www.hus.fi/apotti/uutiset-nyheter

Pressmeddelande 2.11.2020: Vardagen förde inte med sig överraskningar i övergången till Apotti

För mera information: 

Markku Mäkijärvi 
Chefsöverläkare HUS 
050 428 7660 

Bakgrund

Inom HUS pågår en omfattande reform av verksamheten, som hänför sig till hanteringen av patientdata. Det nya enhetligare sättet att dokumentera och använda data förbättrar kvaliteten och stärker patientsäkerheten. Det betydande utvecklingsprojektet är möjligt tack vare övergången till det nya patient- och klientdatasystemet Apotti i alla HUS enheter stora ffsenast i slutet av år 2020. Dessutom öppnas en ny e-tjänst för HUS kunder, Maisa. Det Epic-baserade systemet som används i nästan 500 sjukhus runtom i världen har levererats till HUS av Oy Apotti Ab.