Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 13.5.2022 11.04

Utvecklingen av diagnostik och vård förbättrar prognosen för hudmelanom

Nyckelord:
  • hudsjukdomar
  • hudcancer
  • melanooma

Största delen av dem som får hudmelanom tillfrisknar tack vare att de uppsöker vård tillräckligt tidigt och för att behandlingarna utvecklas kontinuerligt.

Uusia ihomelanoomatapauksia diagnosoidaan vuosittain noin 1700.

Årligen diagnostiseras cirka 1 700 nya fall av hudmelanom. Vanligtvis konstateras hudmelanom hos personer i arbetsför ålder och äldre personer, ibland hos unga vuxna, men hos barn är det sällsynt.   

Det är en utmaning att skilja mellan hudmelanom och vanliga födelsemärken (nevi) och därför börläkarna få mer utbildning i det.  

Riskfaktorerna för hudmelanom är ljus hud, fräknar, många födelsemärken (över 100 födelsemärken) samt upprepad solbrännskada i barndomen.   

"Det är bra att komma ihåg att 75 % av hudmelanomet uppstår på frisk hud. Som tur är återkommer hudmelanom endast hos cirka var femte patient, men patienten kan ha många melanom under sin livstid ", säger Susanna Juteau, avdelningsöverläkare i patologi.  

Vårdenav patienter med hudmelanom planeras vid tumörmöten på universitetssjukhusen. Specialistläkare i hudsjukdomar, cancersjukdomar, patologi och kirurgi deltar i dessa.    

Precisionsläkemedel och immunterapi som en del av behandlingen av hudmelanom  

Hudmelanom upptäcks och avlägsnas oftast i ett tidigt skede. Cirka 85 % av dem som har hudmelanom tillfrisknar.   

"Det beror på att diagnostiken för hudmelanom har utvecklats. Människorna är också mer upplysta än tidigare och kommer tidigare för undersökning och läkarna tar aktivare prover av hudförändringarna till patologerna", säger docent Micaela Hernberg, linjedirektör vid Cancercentrum.  

Cancercellerna kan vanligtvis spridas via portvaktskörtlarna till andra ställen i kroppen. "Ett positivt resultat i provet från portvaktskörteln försämrar prognosen. Dessa patienter hänvisas alltid till en specialist i cancersjukdomar för bedömning av fortsatt vård", berättar Juteau.  

Efter avlägsnandet av födelsemärket behandlas hudmelanomet genom operation och en del av patienterna får även läkemedelsbehandling.  

"Eftersom effekten av läkemedelsbehandlingarnahar förbättrats under de senaste tio åren är resultaten betydligt bättre även vid behandlingen av en sjukdom som spridit sig", säger Hernberg. Vid HUS Cancercentrum pågår som bäst flera läkemedelsprövningar med hudmelanom som tema.

Se informationsmötet Suorana HUSista den 13 maj 2022 här. HUS ordnar korta informationsmöten som är öppna för alla om aktuella varierande ämnen. Information om våra informationsmöten hittar du här.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.