Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 11.6.2024 08.39

Uppehåll i förlossningsverksamheten vid Lojo sjukhus – föderskor tas emot fram till den 14 juni klockan 24

Nyckelord:
  • Lojo
  • sjukhus
  • förlossning

Lojo sjukhus har ingen förlossningsverksamhet under tiden 17.6–8.9.2024. Uppe-hållet inleds stegvis. Under sommaruppehållet hjälper telefontjänsten för föderskor med patienthandledningen.

Lohjan sairaala

Lojo sjukhus

Föderskor tas emot på Lojo sjukhus fram till fredagen den 14 juni 2024 klockan 24.00 Förlossningsverksamhet vi Lojo sjukhus inleds på nytt den 9 september klockan 8.00 Under sommaruppehållet hänvisas föderskorna i HUS område till Kvinnokliniken samt till Esbo och Hyvinge sjukhus. Till telefontjänsten för föderskor, tfn 09 471 71500, ringer man alltid före man kommer för att föda. 

Läs mer: HUS tar i bruk en telefontjänst för föderskor 

Enheten för övervakning av nyfödda och BB-avdelningarna stänger i Lojo den 17 juni 2024 klockan 15.30. Patienter vars vård ännu pågår överförs till HUS andra förlossningssjukhus.

Jourverksamheten dygnet runt för kvinnosjukdomar och förlossningar fortsätter vid Lojo sjukhus fram till den 17 juni 2024 klockan 8.00. Patienterna ombeds alltid ringa till sjukhuset innan de söker sig till jouren, redan under veckoslutet 14–16 juni. Från Lojo hänvisas vid behov en del jourpatienter till andra sjukhus.

Jourverksamheten för kvinnosjukdomar och förlossningar fortsätter i begränsad omfattning under tjänstetid. Vården av alla patienter som behöver akut vård överförs till förlossningssjukhus med jour, eftersom det under uppehållet inte finns operativ verksamhet inom kvinnosjukdomar i Lojo.

Mottagningsverksamheten fortsätter vid mödrapolikliniken och polikliniken för kvinnosjukdomar vid Lojo sjukhus. På sjukhuset fortsätter dessutom barnmorskemottagningar, såsom fosterscreening, BB-mottagning samt mottagningar för graviditetsdiabetes och behandling av förlossningsrädsla.  Under sommaren behandlas i Lojo även patienter med förlossningsrädsla från Kvinnokliniken, Esbo sjukhus och Hyvinge sjukhus. 
 

HUS medietjänst betjänar media måndag–torsdag kl. 10–16, fredag kl. 10–15 på numret 050 427 2875 eller per e-post viestinta@hus.fi

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.