Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 16.11.2021 13.38

Uppdragen inom den prehospitala akutsjukvården har ökat markant under det senaste halvåret

Nyckelord:
  • akutvård
  • jourhjälp
  • prehospitala akutsjukvården

Inom HUS område har antalet uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården ökat markant sedan sommaren 2021 och är nu klart högre än normalt. Framför allt har onödiga larm inom prehospital akutsjukvård ökat.

Ensihoitotehtävät toukokuu-lokakuu 2019-2021 HUSin alueella.

Antalet uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården har legat stadigt på en hög nivå i HUS område sedan sommaren 2020, men den största ökningen har skett efter maj 2021. Under juni–oktober 2021 var ökningen 8 procent jämfört med motsvarande period år 2019. Det innebär cirka 1 000–1 500 fler uppdrag per månad.

“Det ökade antalet uppdrag beror inte på coronaviruspatienter som behöver prehospital akutsjukvård eller av förändringar i befolkningens sjuklighet”, säger Markku Kuisma, överläkare för prehospital akutsjukvård vid HUS.

Onödiga larm belastar den prehospitala akutsjukvården

I en kartläggning som gjordes i oktober–november 2021 framgick att 5,2 procent av de nuvarande prehospitala akutsjukvårdsuppdragen var så kallade onödiga larm. Dessa larm kan försena den inledande vården för en kritiskt sjuk patient.

“Antalet onödiga larm är väldigt stort och de belastar den annars också ansträngda prehospitala akutsjukvården. Vid onödiga larm är det ofta fråga om lindriga skador eller feber som man skulle kunna behandla själv, eller högt blodtryck som mätts med hemmätare eller kontrolluppdrag på vårdhem”, berättar Markku Kuisma.

Prehospital sjukvård hjälper vid livshotande nödsituationer

Prehospital akutsjukvård hjälper befolkningen i situationer där liv eller hälsa är hotade. Sådana nödsituationer är till exempel livlöshet, andningssvårigheter, kraftig bröstsmärta, förlamningssymtom, kramper, förgiftningar, allvarliga skador eller kraftig blödning.

“Det är bra att komma ihåg att prehospital akutsjukvård hjälper uttryckligen i nödsituationer. Då ska man ringa numret 112. Hög feber är till exempel inte en livshotande nödsituation. I en sådan situation, liksom i andra plötsliga och akuta hälsoproblem som kräver brådskande vård ska man ringa Jourhjälpen på numret 116 117. Jourhjälpen kan också koppla samtalet vidare till 112 om samtalet skulle visa på behov av prehospital akutsjukvård”, påminner Markku Kuisma.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.