Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 3.5.2023 09.15

Universitetssjukhusen strävar efter att trygga intensivvården för barn genom fortbildning

Nyckelord:
  • HUS
  • intensivvård för barn
  • #Åucs

På Nya barnsjukhuset på HUS pågår en fortbildning för sjukskötare och specialistläkare inom intensivvård och intensivvårdsmedicin. Målet är att stärka samarbetet och säkerställa att det senaste kunnandet inom intensivvård för barn finns vid de olika universitetssjukhusen i Finland.

3.5.2023_Yliopistosairaalat pyrkivät turvaamaan lasten tehohoidon lisäkoulutuksella_Lapsen_sydänleikkaus_@HUS.jpg

Universitetssjukhusen strävar efter att trygga intensivvården för barn genom fortbildning @HUS

I fortsättningen kommer sjukskötare och specialistläkare från de fem universitetssjukhusen regelbundet att få fortbildning på Nya barnsjukhusets intensivvårdsavdelning i Helsingfors. Fortbildningen är än så länge ett pilotprojekt och den första deltagaren, en sjukskötare från Åbo universitetssjukhus, inleder sin utbildning i maj.

"När vi tar fram den nya utbildningsmodellen stärker vi samtidigt samarbetet mellan de fem universitetssjukhusen och intensifierar arbetsfördelningen mellan dem. Tack vare samarbetet mellan välfärdsområdena kommer också många produktionsmässiga strukturer att förändras i framtiden. Alla reformer är varmt välkomna, så länge fokus alltid ligger på barnens bästa", säger Jari Petäjä, som är direktör för verksamhetsområdet Sjukvård för barn och unga vid HUS.

I fortbildningen som kommer i gång i höst deltar sjukskötar- och specialistläkarstuderande från Åbo och Tammerfors universitetssjukhus, som sedan tidigare har erfarenhet av intensivvård. Fortbildningen kommer att pågå i ungefär ett halvår.

"Utbildningssamarbetet stärker kompetensen inom intensivvårdsmedicin för barn i hela landet och gynnar barn i hela Finland. Samtidigt förbättrar samarbetet den regionala jämlikheten i tillgången till intensivvård för barn och den nationella försörjningsberedskapen", berättar Heikki Lukkarinen som är resultatgruppsdirektör vid Åbo universitetssjukhus.

Avsikten är att göra utbildningsformen och praxisen till ett bestående koncept utifrån erfarenheterna av projektet. Efter pilotprojektet kommer praxisen att gälla samarbetet mellan alla universitetssjukhus.

Den nationella intensivvårdsarbetsgruppen rekommenderade systematisk fortbildning

Fortbildning för sjukskötare och specialistläkare i intensivvård för barn är ett av åtgärdsförslagen som den nationella intensivvårdsarbetsgruppen gav vid årsskiftet. Intensivvårdskapaciteten för barn och samarbetet mellan universitetssjukhusen bör ökas | HUS

Den 29 mars 2023 beviljade social- och hälsovårdsministeriet HUS ett statsunderstöd på en miljon euro för att säkerställa tillgången till och kompetensen inom intensivvård för barn.

"Arbetsgruppens förslag fick exceptionellt snabb respons från social- och hälsovårdsministeriet, vilket vi är tacksamma för. Finansieringen beviljades mindre än tre månader efter att förslaget kom", berättar Petäjä.

Statsunderstödet kan användas för utvecklings- och pilotprojektskostnader för den nationella vårdprocessen för intensivvård för barn och för strukturerad fortbildning för sjukskötare och specialistläkare. Samtidigt underlättas den besvärliga situationen inom intensivvården vid Nya barnsjukhuset. HUS administrerar projektet och Birkalands och Egentliga Finlands välfärdsområden är delgenomförare.

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.