Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 6.5.2020 15.40

Universitetssjukhusen gav anvisningar för barn som hör till riskgrupperna för coronavirus

HUS har tillsammans med Finlands övriga universitetssjukhus sammanställt anvisningar enligt patientgrupper för barn som hör till riskgrupperna. Endast vissa patientgrupper rekommenderas stanna hemma från skola och småbarnspedagogisk verksamhet.

Barn med coronavirus har oftast en lindrigare sjukdomsbild med färre symtom än vuxna patienter, och barn som insjuknat i coronavirus behöver väldigt sällan sjukhusvård. Risken för en svår coronavirussjukdom är låg hos barn och unga som är friska och vars underliggande sjukdom, som astma eller hjärtsjukdom, är under god kontroll. Barn med diabetes utan betydande följdsjukdomar hör inte till riskgruppen.

Om barnet inte haft restriktioner vad gäller deltagande i närundervisning eller småbarnspedagogisk verksamhet under influensa- eller RSV-säsongen, så finns det inte orsak att stanna hemma under coronavirusepidemin.

Att stanna hemma rekommenderas endast för barn som lider av vissa lungsjukdomar och hjärtsjukdomar, barn som vårdas för cancer eller genomgått en organtransplantation samt vissa barnneurologiska patienter. Under 1 % av alla läropliktiga i Finland hör till dessa riskgrupper.

Det är den behandlande läkaren som fattar beslut om att barnet och vid behov också syskonen ska stanna hemma. Detta görs utifrån en individuell bedömning.

I skolan och inom småbarnspedagogiken är det viktigt att måna om en god handhygien och ett tillräckligt avstånd till andra barn och vuxna. Det är viktigt att stanna hemma från skolan eller småbarnspedagogisk verksamhet om man är sjuk.