Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 3.5.2022 14.41

Undervisningspolikliniken för läkare under specialistutbildning är uppskattad – “Här lär man sig det som inte står i böckerna om läkaryrket”

Nyckelord:
  • bättre specialiseringsutbildning
  • gynekologi
  • förlossningar

Läkare som specialiserar sig i kvinnosjukdomar och förlossningar har sedan början av året börjat utveckla sina färdigheter på HUS Mödrapolikliniks undervisningspoliklinik. Hemligheten bakom det lyckade projektet är tid och empati.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkärit Outi Äyräs ja Riina Jernman ultraäänilaitteen vieressä.

Specialistläkarna i Kvinnosjukdomar och förlossningar Outi Äyräs och Riina Jernman är nöjda med undervisningspolikliniken för läkare under specialistutbildning.

Entusiasm, engagemang och tid. Det är saker som krävs av en bra instruktör för läkare under specialistutbildning. HUS mödrapoliklinik har sedan början av året varit undervisningspoliklinik för specialiserande läkare, så här har dessa kunskaper verkligen fått omsättas i praktiken.

Först behövdes själva idén. Specialistläkarna i kvinnosjukdomar och förlossningar Outi Äyräs, Assi Sten och Riina Jernman började tillsammans spåna på hur man skulle kunna förbättra utbildningen för läkare under specialistutbildning.

Önskemålet har varit att en specialistläkare ska hinna följa upp de mottagningar som läkarna under specialistutbildning haft, men det har tidigare inte varit praktiskt möjligt att genomföra under stressiga förhållanden.

Men för att idén inte bara skulle stanna i skrivbordslådan behövdes också ett starkt stöd från ledningen. Trion presenterade idén för linjedirektören Mervi Väisänen-Tommiska, som gav ett tydligt svar: Vi kör i gång direkt.

“Det blev inget krångel, utan alla sa att vi borde testa. De såg att det fanns möjligheter i det här”, berättar Äyräs glatt.

Undervisningspolikliniken roterar mellan filialerna i Berghäll och Iso Omena. Patienterna märker mest konkret av att det är en undervisningspoliklinik genom att det finns två läkare på mottagningen i stället för en. Mottagningen tar emot sju kunder per dag, och målet är att avsätta 45 minuter för varje person.

Det är en kvart mer än vid en traditionell mottagning på mödrapolikliniken. Den utökade tiden innebär bättre möjligheter att mötas och lära sig saker. I bästa fall lär sig specialistläkaren också något från sin yngre kollega på mottagningen.

Erikoistuva lääkäri Eerika Jalanko ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, linjajohtaja Mervi Väisänen-Tommiska Seth Wichmann -salissa Helsingin Naistenklinikalla.
Eerika Jalanko, läkare under specialistutbildning, samt linjedirektör för uppföljning av graviditet och vård efter förlossning Mervi Väisänen-Tommiska.

Det man inte lär sig i böckerna

För läkare under specialistutbildning är det här en speciell situation. Under en hel dag har personen en utbildningsläkare vid sin sida. Det minskar stress och skapar en avslappnad och lugn stämning. Det är inte alltid så det ser ut på en läkarmottagning.

Eerika Jalanko och Heli-Minttu Hyppänen studerar just nu till specialistläkare inom kvinnosjukdomar och förlossningar. Jalanko är i slutet av sina studier, och Hyppänen är precis i början av sin specialisering. Båda har bara positiva upplevelser av hur undervisningspolikliniken fungerar.

“Det var väldigt kul att man fick lära sig om till exempel ultraljud tillsammans med en annan person, och dessutom se det rent konkret. Man gick därifrån med en känsla av att man är trygg med hur det ska göras”, berättar Hyppänen.

Jalanko tycker att undervisningen för läkare under specialistutbildning har tagit ett stort kliv framåt vid resultatenheten Kvinnosjukdomar och förlossningar. Även Hyppänen lovordar kvaliteten på undervisningen och lärarnas inställning.

“När jag kom hit i januari hade jag ju noll erfarenhet. Jag hade inte ens hållit i en ultraljudsgivare. Jag ringde till seniorläkaren om varje patient. Det kändes aldrig som att jag var till besvär. Jag har tagits emot extremt väl här.”

Vanligtvis ber en läkare under specialistutbildning bara den konsulterande specialistläkaren om hjälp på mottagningen vid behov. På undervisningspolikliniken har den specialiserande läkaren en specialistläkare med sig under hela dagen. En specifik undervisningspoliklinik skapar möjligheter att se en viktig del av en specialistläkares arbete: hur läkaren bemöter sina patienter. Det lär man sig inte i böckerna.

“Det största problemet är om man blir ensam och inte vet hur man ska göra. Om det bara handlar om att ta sig igenom en dag i taget. Då utvecklar man varken sina medicinska kunskaper eller sina färdigheter som läkare”, säger Hyppänen.

Just närvaro och att få tid är nycklar som gör att läkaren under specialistutbildning får känna sig viktig.

“Den största delen av läkarens arbetstid består inte av rent medicinskt arbete, utan av att träffa patienter. Det är just det man måste fokusera på. Att få tid och empatisk förmåga”, säger Hyppänen.

Det är kö till undervisningspolikliniken

På HUS resultatenhet Kvinnosjukdomar och förlossningar finns fyra utbildningsläkare: en vid polikliniklinjen, en vid den operativa linjen och två på förlossningssidan. Undervisningspolikliniken är i huvudsak verksam på torsdagar och fredagar.

Det finns ungefär 50 läkare under specialistutbildning på resultatenheten Kvinnosjukdomar och förlossningar. Deras chef är Riina Jernman. Jernman berättar att det är stort tryck på undervisningspolikliniken, men att alla läkare under specialistutbildning som vill som tur är får komma med.

Jernman berättar att ett stort plus med undervisningspolikliniken är den individuella undervisningen för specialiserande läkare och just att man tar hänsyn till individens kunskapsnivåer:

“Det ideala är att läkaren under specialistutbildning är på undervisningspolikliniken i det initiala skedet, och även i ett senare skede av sina studier, när personen behöver mer ingående undervisning. Det kan till exempel handla om att göra mer krävande ultraljudsundersökningar eller att bemöta olika typer av patienter.”

Kliniken tänker fortsätta med verksamheten även efter i vår. Så vitt man vet är HUS undervisningspoliklinik unik, och det har väckt intresse på andra håll i Finland.

Outi Äyräs berättar att det finns möjlighet att driva undervisningspolikliniker på andra håll också. Det som behövs är ett engagemang för att utvecklas, att man är beredd att satsa på utbildningen för läkare under specialistutbildning samt att man är lyhörd för dialog.

“Jag ser det här som en satsning på framtiden.”

Ljusa drömmar

Jalanko och Hyppänen håller fortfarande dörrarna till framtiden öppna. Men det finns redan spirande drömmar.

“Det vore fint att arbeta på Kvinnokliniken”, säger Jalanko.

Erfarenheterna från studietiden har stor betydelse. Om utbildningen har varit bra och man har känt sig välkommen, kan det gå som för Hyppänens studiekamrater. Deras gynekologikurs var så bra att nästan varannan studerande började överväga att specialisera sig inom gynekologi efter kursen.

I januari var Hyppänen fortfarande inte säker på vad hon ville specialisera sig inom. Hennes upplevelser från specialistutbildningen på Kvinnokliniken omkullkastade allt: Hon upptäckte att gynekologi var hennes grej. Det varma mottagandet och miljön som var så positiv till undervisning fick en avgörande effekt.

“Det tog inte mer än två veckor innan jag skickade meddelande till Riina (Jernman) om att jag ville stanna här.”

Text: Suvi Pärnänen 
Foto: Heli Kurimo och Mikko Hinkkanen

 

Läkare under specialistutbildning på HUS

Handledningen av läkare under specialistutbildning utvecklas kontinuerligt. I denna artikelserie presenterar vi de förbättringar som enheterna gjort då det gäller läkarnas arbetsförhållanden och utbildning.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.