Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 1.2.2022 14.05

Under 2021 utfördes näst mest organtransplantationer under HUS hela historia  

Nyckelord:
  • organtransplantation
  • organtransplantationskirurgi
  • lungtransplantation

Under 2021 utfördes sammanlagt 420 organtransplantationer vid HUS, varav 24 gjordes på barn. I siffran ingår även njurtransplantationer från levande donatorer, närmare bestämt ett rekord på 46 stycken. Även om det gjordes många organtransplantationer har det totala antalet personer som väntar på transplantationen inte minskat nämnvärt.

Hoitohenkilöstöä leikkaussalissa.

Alla organtransplantationer i Finland har koncentrerats på riksnivå till HUS. Organtransplantationerna på vuxna patienter utförs i Helsingfors vid Mejlans tornsjukhus och på barnpatienter vid Nya barnsjukhuset. Antalet hjärndöda organdonatorer var sammanlagt 119 under 2021. Den vanligaste dödsorsaken var hjärnblödning. Medelåldern för organdonatorerna var 59 år. Bland donatorerna var antalet män något högre än antalet kvinnor. 72 % av alla donatorer donerade mer än ett organ. 

Rekordstort antal njurtransplantationer från levande donatorer 

Genom aktiv utbildning och information har man redan under några år kunnat öka antalet njurtransplantationer från levande donatorer. Rekordet slogs förra året, totalt 46 transplantationer. Genom den nya lagen kunde transplantationen av en njure från en vän eller rentav från en anonym donator genomföras. Totalt gjordes 268 njurtransplantationer av vilka elva gjordes på barn. 93 % av njurtransplantationerna fungerar fem år efter transplantationen och cirka 86 % efter tio år.  

Det gjordes också ett rekordstort antal levertransplantationer av vilka sex var på barn. Vid levertransplantationer är överlevnaden efter fem år 83 % vilket är det högsta i alla nordiska länder.  

Sammanlagt gjordes 31 bukspottkörteltransplantationer. Med undantag av ett fall gjordes bukspottkörteltransplantationerna samtidigt som njurtransplantationen. HUS är Nordens största centrum för bukspottkörteltransplantationer.  

Sammanlagt genomfördes 22 hjärttransplantationer på vuxna patienter och på barnpatienter. 24 vuxna patienter genomgick lungtransplantation. 

”Under de senaste två åren har antalet patienter som väntar på hjärt- och lungtransplantation ökat rekordartat. Samtidigt finns det rekordfå donatorer som lämpar sig särskilt för hjärttransplantationer ", säger avdelningsöverläkare Karl Lemström.

Pilotprojektet för DCDD-verksamheten inleddes  

Under september 2021 inleddes organdonation efter att blodcirkulationen avstannat och dödsfall konstaterats - ett pilotprojekt för verksamheten (donation after circulatory determination of death, DCDD). Inom ramen för verksamheten gjordes åtta lyckade njurtransplantationer. Efter pilotprojektet utvärderas verksamheten.  

Det nordiska samarbetet fungerar 

Det nordiska samarbetet förbättrar möjligheterna för patienter som är i akut livsfara och väntar på lever-, hjärt- och lungtransplantation att i tid få ett lämpligt organ från ett annat nordiskt land. Det kan också vara den enda möjligheten för njurtransplantation om patienten har väntat länge på transplantation eller utvecklat rikligt med antikroppar mot främmande vävnad.  

”Utan detta fungerande och goda samarbete skulle patienternas dödlighet vara betydligt högre", konstaterar transplantationskirurg Arno Nordin

 

Mera information för media: 

Riksomfattande organdonationskoordinator Anna-Maria Koivusalo
Överläkare Arno Nordin
Avdelningsöverläkare Karl Lemström
Avdelningsöverläkare Timo Jahnukainen

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.