Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 25.2.2022 13.38

Tre orsaker till att ta det tredje coronavirusvaccinet

Nyckelord:
  • corona
  • coronavaccin
  • coronavirus

Färska forsknings- och statistikuppgifter bevisar fördelarna med coronavirusvaccinationer. De ger ett bredare skydd än sjukdomen som orsakas av omikronvarianten. Risken för att en vaccinerad person smittar är mindre än för en ovaccinerad. Ovaccinerade löper en mångdubbel risk att hamna på sjukhus jämfört med vaccinerade.

De tredje coronavirusvaccinationerna inleddes redan i september-oktober 2021. De rekommenderas för alla som fyllt 18 år. Den tredje vaccindosen är särskilt viktig för personer som fyllt 60 år och för personer som hör till riskgrupper. Vaccinationstäckningen för den tredjevaccindosen bland personer som fyllt 18 år i Finland har under fem månader stigit till bara cirka 60 procent, medan den i Danmark är 77 procent och i Norge 67 procent.

Pandemin pågår fortfarande och tusentals nya smittor konstateras. "Det tredje vaccinet ska tas om man inte har insjuknat i sjukdomen. Två vaccinationer och genomliden sjukdom ger ett bra skydd, men även i sådana fall kan man ta det tredje vaccinet. I ovan nämnda situation är den tredje vaccindosen viktig för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Den kan också fås till exempel på grund av resa eller av någon annan orsak ", konstaterar biträdande överläkare, docent Eeva Ruotsalainen.

Om den tredje vaccindosen tas på grund av resa eller av någon annan orsak, ska det ha gått minst tre månader mellan vaccinet och genomgången sjukdom. Om man ska ta den första eller andra vaccindosen ska det ha gått minst sex veckor mellan vaccinet och genomgången sjukdom.

Coronavirusvaccinationerna ger ett mer omfattande och längre skydd än en genomgången sjukdom

Enligt färska laboratorieundersökningar (referenserna 1 och 2) verkar en lindrig sjukdom orsakad av omikronvarianten utan tidigare vaccination ge antikroppsskydd, dvs. immunitet mot omikronsmitta, men knappt alls mot andra varianter.

”För dem som vaccinerats två gånger ger en genomgången omikroninfektion ett måttligt skydd också mot andra varianter, men omikronvarianten höjer inte ens vid en genombrottsinfektion antikropparna i samma utsträckning. Därmed blir skyddet efter insjuknande i omikronvarianten lägre och försvinner snabbare. Det antikroppsskydd som en lindrig omikron-genombrottsinfektion ger är endast cirka en tredjedel jämfört med boostervaccinet. Detta beror på att infektionen som orsakas av omikron koncentreras till de övre luftvägarna ", berättar överläkare, professor Olli Vapalahti. 

"Även om vaccinationsskyddet mot symtomatiska infektioner avtar, bevaras skyddet från vaccinationerna mot allvarlig sjukdom längre och är i och med cellimmuniteten mindre beroende av virusmutationer", påpekar Vapalahti.

Den vaccinerade smittar mindre och under kortare tid

Enligt en nyligen publicerad dansk studie (referens 3) minskar vaccinationer risken för smitta jämfört med ovaccinerade, särskilt efter den tredje dosen. Dessutom smittar vaccinerade personer under en kortare tid än de ovaccinerade.

Risken för ovaccinerade att hamna på sjukhus är flerfaldig

I hela landet har ovaccinerade under januari kommit till den specialiserade sjukvården till följd av smitta med 7,4 gånger större sannolikhet och till intensivvård med 12 gånger större sannolikt än personer som vaccinerats minst två gånger (referens 4).

Även om det skydd som den tredje vaccinationen ger mot allvarlig sjukdom orsakad av omikron är bra, har man hos äldre personer och riskgrupper observerat att skyddet försvagats (referens 5). "Flera länder håller på att utvärdera och en del har redan dragit upp riktlinjer för hur de fjärde vaccindoserna ska ges, uttryckligen till äldre personer och personer som bor på vårdinrättningar, eftersom deras vaccinationsskydd även i övrigt är sämre och avtar snabbt”, berättar Ruotsalainen. I Finland har den fjärdevaccinationen redan getts till personer som fyllt 12 år och som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Referenser som nämns i meddelandet

  1. Neutralizing immunity in vaccine breakthrough infections from the SARS-CoV-2 Omicron and Delta variants
  2. SARS-CoV-2 Omicron triggers cross-reactive neutralization and Fc effector functions in previously vaccinated, but not unvaccinated individuals
  3. SARS-CoV-2 Omicron VOC Transmission in Danish Households
  4. SHM:s och THL:s lägesrapport 10.2.2022
  5. THL:s meddelande 10.2.2022

Feedback

Hittade du vad du sökte?