Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 15.8.2022 09.15

Trafikarrangemangen ändras i korsningen vid Haartmansgatan och Stockholmsgatan

Nyckelord:
  • Kvinnokliniken
  • Kliniken för cancersjukdomar
  • Mejlans triangelsjukhus

I byggarbetena på spårvägens vändplats övergår man den 10 augusti till det andra skedet. Byggarbetena i Rosina Heikels park påverkar trafikarrangemangen i korsningsområdet och busshållplatserna.

Ilmakuva Rosita Heikelin puiston työmaasta

Busstrafiken från Haartmansgatan västerut går under byggnadsarbetet via Topeliusgatan. Hållplatserna H1323 och H1321 Kvinnokliniken tas ur bruk. De närmaste hållplatserna är H1327 Tölötullen och H1381 Mejlans sjukhus.

Busstrafiken österut går normalt, men hållplats H1322 flyttas till andra sidan av sjukhusområdets anslutning.

Körfältet västerut är också stängt för annan motorfordonstrafik mellan Mejlans sjukhus anslutning och Stockholmsgatans korsning. Passagen till sjukhusområdet är öppen från båda riktningarna. Cyklister och fotgängare kommer till busshållplatsen i Rosina Heikels park via den avgränsade leden till Mannerheimvägen. Skyddsvägen vid korsningen mellan Haartmansgatan och Stockholmsgatan tas ur bruk. 

I det andra skedet förnyas bland annat vattenförsörjningen på Haartmansgatan och skenor byggs runt parken. Entreprenaden ska vara klar före utgången av år 2022. 

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.