Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 24.5.2023 09.00

Tio nya operationssalar öppnades vid Jorvs sjukhus

Nyckelord:
  • Jorvs sjukhus
  • operationssalar och intensivvård

Vid Jorvs sjukhus i Esbo har nya operationssalar tagits i bruk efter totalrenoveringen. De re-noverade utrymmena förbättrar den patientorienterade vården.

Ylilääkäri Alexey Schramjko leikkaussalissa.

De nya operationssalarna är likadana och därför kan de användas i olika kirurgiska specialiteters operationsverksamhet.  Den smarta belysningen justeras så att den passar olika åtgärder, berättar överläkare Alexey Schramko. Bild: Pietari Hatanpää/HUS

På Jorvs sjukhus anestesi- och operationsavdelning K togs i maj tio nya operationssalar i bruk efter totalrenoveringen.

”Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet så att den blir mer patientorienterad och enhetlig, vilket samtidigt gör operationsverksamheten smidigare”, berättar överläkare Alexey Schramko.

De nya operationssalarna är nästan lika stora och likadana och därför kan alla typer av operationer kan genomföras i dem. Olika kirurgiska specialiteters behov har beaktats.

En av salarna är reserverad för robotkirurgi. Där finns en operationsrobot som används vid bråckoperationer.

I de operationssalar som inte har fönster, finns en ergonomisk färgbelysning, vars färg och styrka justeras enligt åtgärd och de olika behoven under åtgärdens olika skeden.

På Jorvs sjukhus anestesi- och operationsavdelning K genomförs årligen cirka 6 000 operationer, av vilka ungefär hälften är av jourkaraktär. På Jorv genomförs många bukoperationer samt plastikkirurgi och bland annat alla fetmaoperationer på HUS område har koncentrerats dit. Vid Jorv verkar dessutom det nationella brännskadecentret.

Jorvin leikkaussalien käytävä.
Personalen på operationsavdelningen deltog i planeringen av totalrenoveringen.

Smidigare vårdprocesser

Patienter som hemifrån anländer till operationen tas nu emot i de nya Leiko-utrymmena som finns i anslutning till avdelningen. Leiko-utrymmena kan nås direkt från sjukhusets entréhall.

”Avsikten är att göra patientens vårdväg från hemmet till operationen ännu smidigare. I fortsättningen ringer vi patienten ännu dagen före operationen och försäkrar oss om att de nödvändiga förberedelserna inför operationen, som att vara utan föda, har gjorts. Vi strävar efter att samma skötare också möter patienten på operationsdagens morgon”, berättar avdelningsskötare Tarja Pöllänen.

Även holdingverksamheten, som kommer att införas, kommer att göra operationsverksamheten smidigare och därmed förbättra tillgången till vård. Det betyder att anestesiförberedelserna påbörjas i ett separat utrymme redan då den föregående patienten ännu befinner sig i operationssalen.

Robottileikkaussali Jorvin sairaalassa.
En av operationssalarna är avsedd för robotkirurgi.  Operationsroboten är till hjälp vid bråckoperationer.

God personalsituation

Personalsituationen på operationsavdelningen K är god.

”Personalen trivs hos oss och på vår avdelning finns ett stort intresse för att utveckla. Också de nya utrymmena ökar arbetstrivseln”, berättar Pöllänen.

Personalen var från början djupt engagerad i planeringen av totalrenoveringen. 

Under totalrenoveringen som började 2019 renoverades anestesi- och operationsavdelningen samt hjärtstationen på första våningen. Även laboratoriets och patologins utrymmen renoverades. Under renoveringen verkade operationsavdelningen i de nya Lyhki-utrymmena som planerats för dagkirurgin. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.