Gå till huvudinnehåll

Tillsammans mot ett nytt HUS

Syftet med reformen är att säkerställa smidiga vårdvägar för patienterna.

Förberedelserna inför reformen inom social-, hälsovård och räddningsväsende fortskrider inom HUS. Målet med reformen är att säkerställa likvärdiga och smidigare vårdvägar för patienter tillsammans med Helsingfors stad och de fyra välfärdsområdena som bildas. 

Reformen innebär många administrativa förändringar, men det allra viktigaste – patientvården – fortsätter utan avbrott.

HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2022

Länk till mötets direkta webbsändning kommar att öppna här 14.12.2022.

Tillsammans lyckas vi med social- och hälsovårdsreformen

I Nyland innebär reformen att de fyra välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS tillsammans bygger upp likvärdiga och smidiga vårdvägar för patienter – från primärvård till specialiserad sjukvård. 

För att bereda avtalet om att ordna specialiserad sjukvård har man bildat 13 temagrupper där det finns en eller flera representanter från HUS med i respektive grupp. Det är Helsingfors stad som koordinerar förberedelserna. Syftet med temagrupperna är att beskriva den nuvarande situationen för tjänsterna inom den specialiserade sjukvården och samla in idéer om hur de kan utvecklas. Utifrån det bygger vi tillsammans ett så bra arbetssätt som möjligt i landskapet.

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland har HUS specifika organiseringsansvar (§ 5–6), till exempel krävande vård (förutom kommunernas akutmottagningar) och prehospital akutsjukvård. Det organiseringsavtal som just nu förhandlas fram rör inte dessa, men vissa saker är nära sammankopplade med det.

Det första organiseringsavtalet skapar grunden för det framtida samarbetet. Kärnan i organiseringsavtalet utgörs av gemensamma åtgärder för att stärka primärvården. Tjänsterna anpassas till helheter, och ett viktigt mål är att säkerställa att vården fortsätter oavbrutet.

Målet är också att främja forskningen inom primärvården och socialvården samt samarbetet med hälso- och socialvården i utbildning, utveckling och innovativ verksamhet. På samma sätt fortsätter samarbetet inom medicin och tandvård. 

Starka närtjänster och att använda digitalisering och konsultationer på ett sömlöst sätt gör att tjänsterna kommer närmare patienten. Viktiga värden för HUS är långsiktighet, partnerskap och vetenskap, vilket leder till framtida behandlingsformer och kompetens. Genom att arbeta och utveckla tjänster tillsammans lyckas vi med reformen. 

HUS ometableras och organisationen uppdateras för att motsvara reformen

  I och med hälso- och sjukvårdsreformen kommer Samkommunen HNS att ometableras. Samkommunens högsta beslutsfattande organ, finansieringsmodell och ägarstyrning fastställs i grundavtalet som godkändes av välfärdsområdenas och Helsingfors stads fullmäktige i april 2022.

  Förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen kräver att HUS som organisation uppdateras för att motsvara reformmålen för de framtida välfärdsområdena. I 19 § i lagen om införande av social- och hälsovårdsreformen (616/2021) föreskrivs det om överföringen av personal från Samkommunen HNS till HUS-sammanslutningen. Enligt lagbestämmelsen fortsätter de anställningsförhållanden i Samkommunen HNS sjukvårdsdistrikt som gäller 1.1.2023 i HUS-sammanslutningen i enlighet med de tidigare anställningsvillkoren.

  Organiseringsområden för social- och hälsovården i Nyland

  • Helsingfors stad
  • Västra Nylands välfärdsområde 
  • Östra Nylands välfärdsområde
  • Mellersta Nylands välfärdsområde
  • Vanda-Kervo välfärdsområde

  Feedback

  Hittade du vad du sökte?

  Tack för responsen!

  Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

  Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

  Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

  Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.