Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 31.3.2022 18.56

Tillgången till tjänster inom HUS laboratorie-, röntgen- och bilddiagnostiktjänster är svag på grund av vårdarstrejken

Nyckelord:
  • kollektivavtal2022
  • HUS Diagnostikcentrum

Under arbetstagarorganisationernas strejk stängs en betydande del av HUS laboratorie-, röntgen- och bilddiagnostikenheter och på grund av detta överbelastas tjänsterna. Rusningen inverkar också på tillgången till brådskande undersökningar.

När Tehys och SuPers strejk börjar måste all icke-brådskande vård inom HUS flyttas till tiden efter strejken. På vardagar strävar vi efter att tillhandahålla samma brådskande service som under jourtid, dvs. till exempel under veckoslut. Också detta är mycket utmanande och för den tillgängliga vårdpersonalen och det är mycket sannolikt att det förekommer rusning inom många funktioner.

Tider bokade för laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar avbokas fr.o.m. 31.3 och patienterna meddelas om avbokningen antingen per sms eller samtal. Patienter uppmanas att svara på samtal från okänt nummer och lyssna på telefonsvararmeddelanden. 

Då strejken börjar, kommer alla tider för screening av livmoderhalscancer att avbokas. Det meddelas inte separat om dessa inhiberingar av tider, varken per sms, e-post eller brev. Mer information om bokning av en ny tid på webbplatsen hus.fi/sv/screening-av-livmoderhalscancer

Patienter med remiss för röntgen av skelett, lungor eller tänder uppmanas komma till undersökningen först efter strejken.

”En betydande del av våra laboratorier och röntgenenheter är stängda under strejken. Strejken kommer också att inverka på brådskande vård då rusning uppstår i tjänsterna.  Våra kunder uppmanas reservera ordentligt med tid då de kommer till undersökningen”, berättar Lasse Lehtonen, direktör för diagnostik.

Mera information om vår avvikande verksamhet på HUS webbplats

På HUS webbplats hus.fi/sv/strejk finns samlat anvisningar och information om strejkens inverkan på verksamheten vid laboratorierna, röntgenenheterna, enheterna för klinisk fysiologi och neurofysiologi samt isotopenheterna. Också en del coronvirusprovtagningsställen är stängda. 

På webbplatsen hittar du information om våra öppna och stängda enheter på kommun- och områdesnivå.

Under strejken är provtagningen vid sjukhusens polikliniker stängd. De betjänar endast jourpatienter. 

Vi beklagar störningen i vår verksamhet som arbetskonfliktåtgärderna orsakar. 

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst