Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 17.11.2022 09.59

Tillgången till coronavirusläkemedlet Paxlovid har förbättrats inom HUS område

Nyckelord:
  • corona
  • paxlovid

HUS tog i bruk coronavirusläkemedlet Paxlovid i början av juli 2022. Sedan mitten av oktober har invånare inom HUS område kunnat få recept på Paxlovid utskrivet både via vissa specialiteter inom HUS och via Pihlajalinnas centraliserade telefontjänst.

Mer information om Paxlovid-målgrupperna och kontaktuppgifterna till Pihlajalinnas telefontjänst finns på HUS webbplats.

Paxlovid är ett coronavirusläkemedel som tas genom munnen och används inom öppenvården för personer som har fyllt 18 år och som löper risk att få allvarlig covid-19 på grund av sjukdom, behandling med läkemedel som försvagar försvarsförmågan eller ålder. Paxlovid hindrar coronaviruset från att föröka sig i kroppen hos den som blivit smittad.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har definierat coronavirusläkemedlet Paxlovids målgrupper. Du kan få läkemedlet om du har fyllt 18 år och om du har fått positivt resultat i ett coronavirustest gjort i laboratorium eller hemma (reservera tid för test via koronabotti.hus.fi/sv/-tjänsten). Dessutom har det hos dig konstaterats symtom på covid-19 (se symtomen här) och du hör till någon av de målgrupper som fastställts av SHM. Ett ytterligare villkor är att det har gått högst 5 dygn sedan du fick det första symtomet.

Medicineringen kan också inledas på basis av ett positivt hemtest, men i ett sådant här fall hänvisas du ytterligare till ett laboratorium för test.

Innan Paxlovid påbörjas, ska eventuella mindre kontraindikationer för läkemedelsbehandling kontrolleras. Paxlovid interagerar med olika läkemedel och därför justeras din övriga medicinering för att behandlingen ska kunna genomföras. Behandlingen pågår i 5 dygn och medicineringen är avgiftsfri.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.