Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 25.1.2021 16.22

Tidsbokningen på nätet för coronavaccinationerna har öppnats för invånarna i Nyland

Nyckelord:
  • corona
  • coronavirus
  • coronavaccin

Tidsbokningstjänsten för coronavirusvaccinationer har öppnats på adressen coronavaccinbokning.fi. Tjänsten är gemensam för kommunerna i Nyland. Tidsbokningen fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Vaccinationstid kan förutom via nätet också bokas per telefon. Tidsbokningstjänsten produceras av HUS.

Nylands tidsbokningstjänst för coronavaccinationer består av infosidan coronavaccinbokning.fi som beskriver tjänsten och hänvisar de invånare och hälso- och sjukvårdspersonal som står i tur att vaccineras till en stark identifiering, efter att de godkänt användarvillkoren.

Man loggar in i tjänsten med sina bankkoder eller ett mobilcertifikat. En screening- och förhandsinformationsblankett fylls sedan i för att säkerställa att personen tillhör den grupp som vid ifrågavarande tidpunkt vaccineras. Därefter går man till den egentliga tidsbokningen. I samma tidsbokningstjänst bokar kommunernas hälso- och sjukvårdspersonal en tid för kundens räkning via exempelvis telefontjänsten.

Inledningsvis kan en tid bokas för den första vaccinationen. En tid till den andra vaccinationen bokas i samband med att man får den första vaccinationen. I ett senare skede kommer det att vara möjligt att boka tid direkt till båda vaccinationerna i tjänsten.

Kommunerna ansvarar för genomförandet av vaccinationerna

Coronavirusvaccinationerna genomförs stegvis. Kommunerna ansvarar för att ordna vaccinationerna för invånarna. Kommunerna följer vaccinationsordningen som tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd, THL. En del av kommunerna i Nyland börjar med att vaccinera invånare som i år fyller 80 år och äldre, och andra kommuner börjar med personer som i år fyller 85 år och äldre. Vaccinationer av social- och hälsovårdspersonal som ska vaccineras i den första fasen, fortsätter ännu.

På tjänsten coronavaccinbokning.fi finns länkar till alla Nylands kommuners coronavaccinsidor. På kommunernas sidor finns information om vem som står på tur att vaccineras i kommunen i fråga, kommunens vaccinationsställen samt telefontjänstens kontaktuppgifter. Kommunerna informerar om vaccinationerna i sina egna kanaler och flera kommuner skickar också information om vaccinationsmöjligheten per brev.

Tidsbokningssystemet togs tidigare i bruk vid bokningen av tider för de grupper som ska vaccineras i social- och hälsovårdens första fas.

Feedback

Hittade du vad du sökte?