Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 28.3.2022 11.15

Synkroniseringen av hjärtats retledning reformerar pacemakerbehandlingen

Nyckelord:
  • hjärtsjukdomar
  • Hjärt- och lungcentrum
  • tahdistin

Synkroniseringen av hjärtats retledning blir allt vanligare. Pacemakrar i His bunt och i den vänstra skänkeln av retledningen har nått upp till samma nivå som de traditionella pacemakrarna. Genom de nya metoderna kan man undvika problemen i den traditionella pacemakerbehandlingen eftersom synkroniseringen av retledningen aktiverar hjärtat på ett naturligt sätt.

Under årtionden har synkroniseringen av höger kammare använts som behandling vid en långsam hjärtfekvens. Genom den säkerställs hjärtrytmen men hjärtkamrarna sammandras under synkroniseringen på ett sätt som avviker från det normala. Därför medför pacemakerbehandlingen hjärtsvikt hos vissa patienter.

”Vid synkronisering av retledningen aktiveras däremot hjärtats egna naturliga retledningssystem som får hjärtat att sammandras på normalt sätt och synkroniseringen försvagar inte hjärtats pumpande”, säger biträdande överläkare Jarkko Karvonen vid Hjärt- och lungcentrum.

Preliminära undersökningar visar att det förekommer färre fall av hjärtsvikt hos patienter med retledningspacemaker än hos patienter som fått en traditionell pacemaker. Inga stora randomiserade undersökningar har ännu publicerats men synkroniseringen av retledning har blivit snabbt allt vanligare under de senaste åren över hela världen. Flera sjukhus i Finland har också inlett dessa åtgärder.

Den nya tekniken intresserar

På Hjärt- och lungcentrum har retledningspacemakrar insatts sedan 2019. Efter en lugn inledning har antalet ökat och nu görs flera insättningar per vecka. Totalt har cirka 100 ingrepp genomförts.

I början togs synkroniseringen av His bunt i bruk och 2021 inleddes synkroniseringen av vänster skänkel på retledningen. Två kardiologer har genomfört insättningarna från första början och senare har ytterligare två kardiologer utbildats för dessa åtgärder. Pionjären inom området professor Haran Burri från Genéve besökte Mejlans under december 2021 för att utbilda personal. I utbildningen deltog kardiologer från alla sjukhus i Finland som insätter retledningspacemakrar.

”Läkarna har varit mycket entusiastiska över att få lära sig den nya tekniken. Faktumet att det medför patienterna tydlig nytta är en stor drivkraft, även om det tar tid att lära sig något nytt och insättningen tar en längre tid än insättningarna av den traditionella pacemakern”, säger Karvonen.

”Synkroniseringen av den vänstra skänkeln är tekniskt enklare än synkroniseringen av His bunt och därmed sprids den nya pacemakertekniken i högre grad utanför universitetssjukhusen. Inom HUS specialupptagningsområde har man även kommit överens om utbildningssamarbete mellan områdets centralsjukhus”, tillägger Karvonen.

Fördelar under årtionden

De patienter som har ett stort behov av ventrikulär synkronisering har nytta av synkroniseringen av retledning.  En del av patienterna behöver främst förmakssynkronisering och de får fortsättningsvis i huvudsak traditionella pacemakrar.  Den nya pacemakertekniken kan medföra mest nytta för de yngre patienterna som vanligtvis har en pacemakerbehandling som pågår under flera årtionden framför sig. Även äldre patienter får retledningspacemakrar insatta och då kan särskilt de som har en lindrigt nedsatt pumpeffekt innan insättningen av pacemaker ha nytta. 

”En särskild grupp är de patienter som genomgår på grund av svårskött förmaksflimmer kapning av den atrioventrikulära knutan genom kateterablation. Dessa patienter har under de senaste åren i huvudsak fått retledningspacemakrar”, berättar Karvonen.

 

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.