Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 5.10.2021 14.26

Suorana HUSista: framsteg i behandlingen av bröstcancer

Nyckelord:
  • cancerbehandling
  • bröstcancer
  • cancer

I och med de medicinska framstegen blir allt fler personer som insjuknat i bröstcancer friska, eller lever längre. Målinriktade läkemedel och behandlingens längd anpassas i allt högre grad individuellt. Vården av patienter med god prognos kan lättas upp och de vetenskapliga behandlingsförsöken kan fokuseras till patientgrupper med sämre prognos.

Johanna Mattson

Antalet läkemedel för bröstcancer har ökat betydligt under de senaste två decennierna, berättar direktör för HUS Cancercentrum, docent Johanna Mattson.

I Finland diagnostiseras mer än 90 % av bröstcancerfallen som lokala tumörer i bröstet och eventuellt i axillära lymfkörtlar, varmed behandlingen syftar till permanent förbättring. Även internationellt sett är behandlingsresultaten väldigt och andelen överlevande 5 år från insjuknandet är till och med 91 %.   

Bröstcancer kan dock återkomma även i ett senare skede, och efter 15 år från diagnosen sjunker den relativa överlevnadsgraden till nära 80 procent. På grund av den höga förekomsten av bröstcancer innebär detta att de flesta finländska kvinnor som årligen avlider av cancer, avlider av just bröstcancer. Den vetenskapliga forskningen om bröstcancer och utvecklandet av behandlingarna bör fortsätta målmedvetet. 

Ungefär en tredjedel av bröstcancerfallen uppskattas ha en ärftlig bakgrund.

Forskningen FinnGen har gett betydande ny information om ärftliga genetiska defekter som är predisponerade för bröstcancer och hur risknivåerna för genvarianter utnyttjas vid bedömning av den individuella risken. Med hjälp av dessa kan allt fler släkter med förhöjd risk för bröstcancer identifieras. Därmed kan ärftlighetsrådgivning tillsammans med eventuella riskminskande åtgärder fokuseras till dem. I det internationella forskningsprojektet Intervene som inleds i årsskiftet tar man itu med just detta”, berättar direktör för HUS Cancercentrum, docent Johanna Mattson.

Bättre behandlingsresultat med anpassade läkemedelsbehandlingar

Vetenskapliga studier har visat att prognosen förbättras avsevärt, särskilt i de mer aggressiva subtyperna av bröstcancer (HER2-positiva eller trippelnegativa), om alla cancerceller förstörs med preoperativ läkemedelsbehandling.

Mattson berättar att vårdpraxis av denna anledning har förändrats så att behandling, speciellt i dessa subtyper, ofta initieras i tumörer med en diameter på över 2 cm med läkemedelsbehandlingar anpassade till subtypen och som varar i cirka sex månader, följt av kirurgi och eventuellt kompletterande strålbehandling. Beroende på subtypen kan man fortsätta med läkemedelsbehandling även efter operationen, till exempel med HER-2 målinriktade läkemedel eller hormonbehandling.

Läkemedelsbehandlingen i allt högre grad individuell även vid spridd bröstcancer 

Antalet läkemedel för bröstcancer har ökat betydligt under de senaste två decennierna. Stora framsteg har gjorts, särskilt i behandlingen av HER-2-positiv bröstcancer, vars behandlingsresultat har förbättrats dramatiskt tack vare målinriktade läkemedel. Tidigare har man endast kunnat behandla trippelnegativ bröstcancer med traditionella cytostatika. Genom att kombinera immunresponsmodulatorer med cytostatikabehandling förbättras behandlingsresultaten hos dessa patienter.

"Vid behandling av hormonreceptorpositiv bröstcancer publicerades förra veckan resultat som visar att målinriktat läkemedel som hämmar resistens mot hormonbehandling, cyklinkinashämmare, förlängde livslängden med ett år för patienter med avancerad bröstcancer med en median livslängd på upp till 6 år.” berättar Mattson.

Ett mycket omfattande vetenskapligt forskningsprogram om individualiserad läkemedelsbehandling inleds på HUS Cancercentrum inom en snar framtid, där även patienter med avancerad bröstcancer kan delta. Ett tumörprov eller blodprov utsätts för genprofilering av cancertumören och lämplig experimentell behandling väljs utifrån resultaten. På detta sätt kan man lära sig av vården av varje patient och identifiera nya användningsområden för befintliga cancerläkemedel.

Sparsam kirurgi och kortare strålbehandling 

På HUS Bröstkirurgiska enhet opereras årligen 1400 fall av bröstcancer. I samarbete med HUS plastikkirurgi erbjuds patienten alla rekonstruktiva operationer.

”Under de senaste åren har bröstkirurgin förändrats i en alltmer sparsam riktning och utifrån resultaten från stora internationella studier finns det inte längre behov av att tömma armhålans lymfkörtlar även om metastaser skulle hittas i armhålan. Denna utveckling har varit möjlig med hjälp av strålbehandling som kompletterar operationen och avancerade läkemedelsbehandlingar”, säger Mattson. 

En stor förändring av postoperativ strålbehandling har varit att behandlingstiden har halverats till tre veckor. Om strålbehandlingen ges endast till brösten kan behandlingen också utföras under en veckas tid.
 

Se informationsmötet Suorana HUSista som ordnades 1.10.2021. HUS ordnar korta informationsmöten om varierande aktuella ämnen som är öppna för alla. Information om våra informationsmöten.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.