Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 8.3.2021 15.54

Styrelsens beslut 8.3.2021: Nollresultat för räkenskapsperioden för 2020

Nyckelord:
  • styrelsen

Tjänsten som förvaltningsöverskötare är ledig: utvecklingen av patient- och kundperspektivet viktig.

Styrelsen behandlade bokslutet för år 2020  

Styrelsen behandlade det oreviderade bokslutet för år 2020. Coronavirusepidemin påverkade betydligt utfallet på sjukvårdsdistriktets verksamhetskostnader, vilka överskred budgeten med 4,9 procent (120,7 miljoner euro). De extra kostnader orsakade av coronavirusepidemin uppgick under perioden mars-oktober 2020 till totalt 187 miljoner euro. Staten ersatte dessa kostnader med 89,1 miljoner. De utgjorde ändå endast 48 procent av den totala summa HUS ansökt om. Ersättningen var betydligt mindre än medeltalet för sjukvårdsdistriktens understöd. Kostnaderna för november-december ersattes inte alls.

Det slutliga resultatet för Samkommunen HNS räkenskapsperiod var noll euro. Rörelseresultatet före statsunderstöd var -161,3 miljoner euro och efter statens corona-understöd -77,2 miljoner euro. Räkenskapsperioden gjorde ett nollresultat efter tilläggskrav till medlemskommunerna (77,2 miljoner euro).

Orsaken till att man valde att täcka hela räkenskapsperiodens underskott är att den vård- och serviceskuld som coronavirusepidemin gett upphov till leder till en mycket svår verksamhetssituation under de närmaste åren. Det ursprungliga resultatmålet för 2020 var ett underskott på 40 miljoner. Fullmäktige behandlar ärendet på sitt möte 11.3.2021.

Det egentliga bokslutet behandlas 22.3.2021.

För mera information:
Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi 


Tjänsten som förvaltningsöverskötare ledigförklarad

HUS ledigförklarar tjänsten som förvaltningsöverskötare då den nuvarande tjänsteinnehavaren går i pension. Förvaltningsöverskötaren är chef för ansvarsområdet vårdarbetets ledning inom samförvaltningen. I uppdraget ingår bland annat den strategiska planeringen och samordningen av utvecklingen av vårdarbetet, främjandet av den vårdvetenskapliga undervisnings- och forskningsverksamheten samt främjandet av kvalitetssystemet och magnetsjukhuset.

I förvaltningsöverskötarens uppdrag betonas också ansvaret för utvecklingen av ett kundorienterat arbetssätt och bemötandet av patienterna. Hit hör också möjligheterna som de digitala tjänsterna medför. På så sätt skapas en större enhetlighet i patientens vårdväg. Målet är att den förvaltningsöverskötare som väljs har förmågan att utveckla och leda denna helhet på samkommunnivå.

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen (kontakt via verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo, kaarina.heikinheimo(at)hus.fi) 

Protokoll och alla beslut