Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 27.9.2021 09.17

Styrelsens beslut 27.9.2021: Den temporära HUS-beredningsgruppen inleder sin verksamhet

Nyckelord:
  • styrelsen
  • HUS
  • HUS-valmisteluryhmä

Beredningsgruppen består av representanter för Helsingfors stad, välfärdsområdena i Nyland och HUS.

Styrelsen beslöt att i enlighet med lagen om ordnande av social- och hälsovård tillsätta en temporär HUS-beredningsgrupp bestående av sex medlemmar från Helsingfors stad, fyra välfärdsområden i Nyland och HUS. Beredningsgruppens viktigaste uppgift är att bereda förslag till nytt grundavtal och ny förvaltningsstadga för HUS-sammanslutningen.

Beredningsgruppens medlemmar:  

  • Sami Sarvilinna, Helsingfors stad, ordförande (suppleant Tiina Mäki)  
  • Jaana Koskela, Västra Nylands välfärdsområde, vice ordförande (suppleant Timo Kuismin)  
  • Sari-Anna Pennanen, Vanda och Kervo välfärdsområde (suppleant Olli Huuskonen)  
  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Mellersta Nylands välfärdsområde (suppleant Petja Harakka)  
  • Olli Ojanperä, Östra Nylands välfärdsområde (suppleant Ann-Sofie Silvennoinen)  
  • Lauri Tanner, Samkommunen HNS (suppleant Jaana Vento)  

Länk till sammanträdets protokoll  

För mera information:
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst