Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 25.10.2021 13.14

Styrelsens beslut 25.10.2021: Den nya styrelsen inledde sin verksamhet genom att sätta sig in i det ekonomiska läget på HUS

Nyckelord:
  • styrelsen
  • HUS

Aktieägaravtalet för Finlands Ömsesidiga Patientenförsäkringsbolag godkändes.

HUS styrelse behandlade HUS verksamhet och ekonomi 

HUS nya styrelse inledde sin mandatperiod genom att utse styrelsens representanter till ekonomi- och koncernsektionen, konst- och museikommittéerna samt övriga organ. Styrelsen satte sig också in i beredningen av budgeten för 2022. Dessutom godkände styrelsen tidpunkterna för kommande sammanträden och introduktionsdagar. 

För mera information: 
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Ekonomidirektör Jari Finnilä

Aktieägaravtalet utvidgar patientförsäkringsbolagets verksamhet 

Styrelsen godkände aktieägaravtalet för Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag, som grundats av fem universitetssjukhusdistrikt. Avsikten är att utvidga verksamheten för det bolag som inledde sin verksamhet i början av januari 2021 så att även andra sjukvårdsdistrikt i fortsättningen kan ansluta sig till bolaget. 

För mera information: 
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

 

Länk till sammanträdets protokoll

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst