Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 15.11.2021 15.24

Styrelsens beslut 15.11.2021: Medlemskommunernas betalningsandelar underskrider budgeten

Nyckelord:
  • styrelsen
  • social- och hälsovård
  • ekonomi

HUS koordinerar helheten för psykosociala tjänster i projektet Framtidens social- och hälsocentral.

Ekonomin på stabil grund

Styrelsen behandlade uppföljningsrapporten för ekonomin och verksamheten för perioden januari–september. Remisserna för icke-brådskande vård ökade med 7,2 % jämfört med föregående år. Andelen jourbesök inom den specialiserade sjukvården minskade med 1,2 % från föregående år. Den totala andelen patienter som väntade på avdelningsvård var i slutet på september 4,7 % högre än föregående år. Andelen patienter som väntade över sex månader på vård minskade dock med 33,3% jämfört med föregående år. Av specialiteterna var största delen av dem som väntade på vård i över sex månader patienter inom kirurgi och ögonsjukdomar, precis som under tidigare år.

I januari–september underskred medlemskommunernas betalningsandelsfakturering, inklusive köptjänster, budgeten med 4,5 %. De bindande nettoutgifterna underskred för sin del budgeten med 4,2 % och minskade med 4,4 % jämfört med fjolåret. Verksamhetsutgifterna underskred i januari–september budgeten med 0,7 %.

För mera information:
Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila@hus.fi

HUS och välfärdsområdena utvecklar psykosociala tjänster

Styrelsen godkände som principbeslut projektplanerna för psykosociala tjänster som välfärdsområdena har gjort upp. Med hjälp av projektet utvecklas tillgången till och kvaliteten på psykosociala tjänster på basnivå tillsammans med de välfärdsområden som i framtiden kommer att vara verksamma inom specialupptagningsområdet HUCS. Helheten är en del av projektet Framtidens social- och hälsocentral, för vilken social- och hälsovårdsministeriet har beviljat finansiering.

Styrelsen fick också en separat beskrivning av ärendet “Terapiat etulinjaan” av Samuli Saarni, projektledare och Jesper Ekelund, direktör för Psykiatri.

För mera information:
Direktör för Psykiatri Jesper Ekelund, jesper.ekelund@hus.fi

Protokoll och beslut

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst