Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 5.4.2022 15.00

Största delen av HUS laboratorie-, röntgen- och bilddiagnostiktjänster har stängts på grund av strejken

Nyckelord:
  • HUS Diagnostikcentrum
  • kollektivavtal2022

HUS Diagnostikcentrum kan sköta de undersökningar som behövs för vården av jourpatienter, men alla brådskande undersökningar kan inte göras i nuläget. Kundtjänsten inom laboratorietjänsterna är överbelastad.

Strejken omfattar inte jourtjänster och andra med dessa jämförbara undersökningar som behövs för att trygga patienternas liv eller förhindra bestående skada. ”Vi har utrett möjligheterna att köpa undersökningar av privata aktörer, men det har visat sig att endast en bråkdel av problemet kan lösas detta sätt av olika orsaker”, berättar verksamhetsdirektör Kaisa Salmenkivi. 

Provtagningarna på sjukhusens polikliniker är stängda under strejken. De betjänar endast jourpatienter som vårdas på sjukhus. Även en del av provtagningsställena för coronavirusprov är stängda.  

Jourmässiga röntgenundersökningar inom primärvården utförs under strejken för närvarande endast på röntgenenheterna vid Dals sjukhus, Alberga och Nurmijärvi samt för personer under 16 år vid Nya barnsjukhuset.  De övriga röntgenenheterna har stängts eller utför huvudsakligen endast jourundersökningar eller brådskande undersökningar för den specialiserade sjukvården. Patienter med remiss för röntgen av skelett, lungor eller tänder uppmanas komma till undersökningen först efter strejken.  
 
Vid klinisk fysiologi-, klinisk neurofysiologi- och isotopenheterna utförs endast jour- och andra brådskande undersökningar inom ramen för skyddsarbete.    

”Informationen om enheter som håller stängt under strejken har inte nått ut till alla i tillräcklig omfattning, utan patienter har i onödan kommit till laboratorier och röntgenenheter. Största delen av HUS laboratorie-, röntgen- och bilddiagnostiktjänster har stängts på grund av strejken”, säger Salmenkivi. På HUS webbplats hus.fi/sv/strejk har aktuell information samlats om enheter som håller öppet och stängt på kommun- och områdesnivå. Sidans information uppdateras kontinuerligt enligt strejksituationen. 

Bokade tider för laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar avbokas fortfarande. Patienter informeras om avbokning av tider med sms och samtal. Patienter uppmanas att svara på samtal från okänt nummer och lyssna på telefonsvararmeddelanden. 

Laboratoriernas kundrådgivning och tidsbokning (09 471 86800) är tidvis mycket överbelastad.  Dessutom har det förekommit problem med att avboka laboratorietider i södra Karelen (inom området) för Eksotes patienter. 

”Våra tjänster kan överbelastas och därför lönar det sig för våra kunder att reservera ordentligt med tid då de anländer till undersökningen. Vi beklagar störningen som strejken orsakar i vår verksamhet, kommenterar Salmenkivi.  
 
Screening av livmodershalscancer avbokas 
 
Alla tider för screening av livmodershalscancer har avbokats under den tid strejken varar. Det meddelas inte separat om dessa inhiberingar, vare sig per sms, e-post eller brev. Mer information om bokning av en ny tid på webbplatsen hus.fi/screening-av-livmoderhalscancer.  

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst