Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 19.11.2021 15.07

Spädbarn till sjukhus på grund av RS-virus 

Nyckelord:
  • HUS
  • RSV
  • RS-virus

RSV (respiratory syncytial virus) är det vanligaste viruset som orsakar luftvägsinfektioner hos små barn. På HUS barnjourer och vårdavdelningar syns infektionssäsongen som en ökning i antalet patienter. 

Äiti ja vauva

För närvarande sprids RS-viruset kraftigt, eftersom den förväntade epidemitoppen i våras inte förverkligades på grund av coronavirusbegränsningarna, och inga RSV-fall konstaterades. På barnjourer och avdelningar syns RS-viruset och den pågående infektionssäsongen i ett ökat antal patienter. Närmare 20 barn vårdas på HUS barnavdelningar på grund av RS-virus.   

RS-virus orsakar vanligen inflammation i nedre luftvägarna hos nyfödda, spädbarn och småbarn. Under epidemin är andningssvårigheter som orsakas av RS-viruset den främsta orsaken till sjukhusvård för barn.   

Spädbarn under 12 veckors ålder löper den största risken för allvarlig sjukdom. Särskilt för tidigt födda barn har en ökad risk att insjukna i allvarlig RSV- infektion. De flesta RSV-infektioner som har lett till sjukhusvård konstateras dock hos friska barn.  

“Trots att coronaviruset just nu sprider sig kraftigt även bland barn, är det bara enstaka patienter som har behövt sjukhusvård. Vad beträffar barn belastar RS-viruset sjukvården betydligt mer än coronaviruset”, säger Tea Nieminen, barninfektionsläkare på Nya barnsjukhuset vid HUS.  

“Det finns inget målinriktat läkemedel mot RS-virusinfektion. I sjukhusvården ser vi till att barnet får vätska och vi stöder vid behov andningen med extra syre och olika former av andningsstöd. Andningen kan underlättas genom att suga ut slemmet i övre luftvägarna”, fortsätter Tea Nieminen.  

 Bra handhygien och undvikande av folksamlingar förebygger sjukdom  

 RS-viruset sprids som droppsmitta och virusets inkubationstid är vanligen 4–5 dagar. Den insjuknade personen utsöndrar viruset i ungefär en vecka efter de första symtomen. Symtomen omfattar andningssvårigheter, vilka kan visa sig som en tydlig pipande eller rosslande andning och en högre andningsfrekvens. Barnet kan ha slem och feber, små spädbarn kan ha andningsuppehåll som det enda symtomet. Bland annat öroninflammation kan förekomma som följdsjukdom.  

 “Ett spädbarn smittas ofta av ett syskon som går på dagis. Föräldrar till spädbarn bör därför undvika platser med mycket människor och vara noggranna med handhygienen”, säger Tea Nieminen.  

 Om en förälder misstänker att barnet har RS-virusinfektion och barnet exempelvis har svårt att andas eller äta, ska man ringa Jourhjälpen tfn 116 117 (0 €) för ytterligare anvisningar.  I en nödsituation ringer man nödnumret 112.