Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 15.8.2022 08.07

Sommaren förlöpte nästan utan överbelastning i HUS laboratorierna

Nyckelord:
  • HUS Diagnostikcentrum
  • laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar
  • provtagning

Väntetiden för de kunder som kom med könummer hölls under sommaren väl under kontroll i HUS laboratorierna. Endast vid vissa provtagningsställen har det tidvis förekommit överbelastning.

Näytteenottotilanteessa laboratorionhoitaja ja potilas

Även om sommartiden inom hälso- och sjukvården är lugnare, fortsätter verksamheten i HUS laboratorierna ändå att vara relativt livlig. 

”Antalet prover sjunker med cirka 30 % i förhållande till tiden utanför sommarsemestrarna”, berättar ansvarsområdesdirektör Teija Kaukosalmi-Virtanen.

HUS Diagnostikcentrums mål är att kunderna med att köa alltid ska komma till provtagningen på mindre än 30 minuter. 

”Sommaren är en mer utmanande tid för oss då vi skär ner på vår verksamhet, men vi har klarat oss bra. Under de senaste veckorna har cirka 94 % av våra kunder kommit till provtagningen med könummer på mindre än en halvtimme, analyserar Kaukosalmi-Virtanen.

Tidvis kan det dock ha förekommit överbelastning vid vissa provtagningsställen. 

”Också tidsbokningstiderna har hållit sträck med några få undantag, vilka främst har berott på att arbetstagarna insjuknat samtidigt.”

Vid HUS laboratorierna har kundmöten vid provtagning standardiserats, och vid korta möten finns det inte många faktorer som kan ge upphov till missnöje. Därför har målen för kundnöjdhet ställts högt.

”Våra provtagare klarar sig utmärkt när det gäller kundmöten. Vi mäter kundnöjdheten med ett rekommendationsindex, vars skala är 0–10. Vårt genomsnitt har varit drygt nio även under sommaren.”

Utan vikarier hade vi inte kunnat klara oss bra under sommaren.  På basen av responsen trivdes de i sitt arbete och fortsätter på hösten med att utföra kortjobb.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.