Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 25.8.2022 16.27

Som Finlands första universitetssjukhus har HUS upprättat en klimatfärdplan

Nyckelord:
  • hiilineutraali
  • HUS
  • Färdplan för klimatet

I år tar HUS Helsingfors universitetssjukhus i bruk en klimatfärdplan som beaktar såväl organisationens direkta utsläpp av växthusgaser som indirekta utsläpp i verksamhetskedjan. I klimatfärdplanen beskrivs över 100 åtgärder genom vilka HUS strävar efter att den egna verksamheten ska vara koldioxidneutral före 2030 samt koldioxidsnål vid upphandling och byggande.

Klimatfärdplanen är Finlands första långsiktiga plan för klimatarbetet som skapats för ett sjukvårdsdistrikt. Den definierar konkreta metoder med vilka HUS färdas mot klimatmålen.

“Klimatarbetet kommer att synas i all vår verksamhet: vi minskar energi- och materialförbrukningen, minskar avfallet och följer principerna för cirkulär ekonomi samt går över till utsläppssnåla alternativ”, säger Sanna-Maria Kivivuori, kvalitetsöverläkare.

86 procent av HUS totala koldioxidavtryck består huvudsakligen av indirekta utsläpp från materialanskaffning, köpta tjänster, byggande och transport. En viktig del i uppnåendet av detta mål är samarbetet mellan HUS och dess intressentgrupper, eftersom HUS från och med år 2030 förbinder sig att endast köpa från aktörer som främjar koldioxidsnålhet.

“Över 50 sakkunniga inom HUS deltog i definitionen av åtgärderna. Klimatfärdplanen upprättades tillsammans med sakkunniga inom miljökonsultering på Sitowise," säger Jani Valkama, miljöchef på HUS.

Den internationella sjukvårdsorganisationen Health Care Without Harm har bedömt att cirka fem procent av Finlands årliga utsläpp kommer från sjukvården, som kännetecknas av energiintensiv verksamhet dygnet runt, höga krav på hygien som ökar materialförbrukningen samt användning av anestesigaser. Som Finlands största aktör inom hälso- och sjukvården strävar HUS för sin del efter att minska den miljöbelastning som hälso- och sjukvården orsakar.

Klimatfärdplan på HUS webbplats.

 

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.