Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 11.4.2024 12.35

Sockervärdena hos barn med diabetes kan hållas under kontroll med en smartpump

Nyckelord:
  • HUS
  • Nya barnsjukhuset
  • medicinsk forskning

En självreglerande insulinpump håller sockervärdena hos barn med diabetes stabila, till och med på samma nivå som hos friska barn.

Anna-Kaisa Tuomaala

Anna-Kaisa Tuomaala

Behandlingen av diabetes hos små barn är krävande och insulindoserna mycket små. HUS och Helsingfors universitet undersöker den självreglerande insulinpumpens effekt på sockervärdena hos 2–6-åringar med typ 1-diabetes och på vårdbördan.

Under den ett och ett halvt år långa studien framgick det att den självreglerande insulinpumpen under de tre första månaderna förbättrade barnens sockervärden betydligt och värdena hölls jämna inom målvärdena under hela uppföljningen. Även långtidsblodsockervärdet sjönk.

Dessutom minskade föräldrarnas upplevelse av vårdbördan så fort användningen av smartpumpen inleddes och fortsatte minska under användningen.  

”Med en självreglerande insulinpump uppnås samma sockervärden som hos ett friskt barn förvånansvärt bra och de bibehålls till och med 44 procent av tiden. Vi borde behandla nästan alla med typ 1-diabetes med självreglerande insulinpump. Det är också det enda sättet att minska belastningen av diabetes”, säger barnendokrinolog Anna-Kaisa Tuomaala från HUS Sjukvård för barn och unga och Helsingfors universitet.

Behandlingen av diabetes hos barn minskar ytterligare sjukdomar

Det självreglerande insulinpumpsystemet mäter sockerhalten i underhudsvävnaden med fem minuters mellanrum. Apparaten höjer eller sänker insulindosen automatiskt utgående från sockerhalten. I och med att ny sorts insulin och smartpumpar utvecklas kan målet för sockernivån hos barn med diabetes skärpas så att det ligger allt närmare sockervärdena hos friska barn.

”Vår studie talar starkt för smartpump för barn över två år. Diabetes hos små barn bör behandlas så bra som möjligt så att vi kan undvika ytterligare sjukdomar i vuxen ålder”, säger Tuomaala.

Personer med typ 1-diabetes blir i genomsnitt pensionerade som 54-åringar på grund av ytterligare sjukdomar. Effektiv vård under de första 10 åren minskar förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar samt förändringar i njurarnas funktion med 30–50 procent jämfört med dem som inte uppnått målet för sin behandling som barn.

I den studie som genomförts vid HUS Nya barnsjukhuset deltog 35 barn i åldern 2–6 år med typ 1-diabetes. Den ett och ett halvt år långa uppföljningen gjordes åren 2021–2023.

Barnens glukoskontroll bedömdes med hjälp av de uppgifter som glukossensorn gett. En nyhet bland uppgifterna var den tid som barnets glukosvariation motsvarade sockervärdena hos en frisk person. Med hjälp av sensorn mättes dessutom långtidsblodsockervärdet. Den vårdbörda som föräldrarna upplever mättes på skalan PAID-PR. 
 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.