Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 9.6.2023 10.57

Smärtan kan bli långvarig efter en operation – HUS digitala vårdväg erbjuder vägledning och stöd för återhämtning

Nyckelord:
  • HUS
  • smärta
  • smärtkliniken

Långvarig smärta efter en operation är ett tämligen allmänt, men för många okänt problem. Eftervårdspolikliniken för akut smärta, APS (acute pain service) och den nya digitala vårdvägen vid HUS erbjuder hjälp åt operationspatienter med långvarig smärta.

Nainen kaataa lääkepurkista pillerin kädellensä.

Enligt undersökningar utvecklar ungefär var tionde operationspatient långvarig smärta efter en operation.

Långvarig smärta är en ny smärta i operationsområdet eller dess närhet och den börjar efter operationen och pågår i två till sex månader längre än den normala läkningstiden. Andra bakomliggande orsaker till smärtan har uteslutits.

”Det är viktigt att öka kännedomen om riskerna med långvarig smärta. På så sätt kan patienten och kirurgen ta hänsyn till den aspekten då operationsbeslutet planeras. Målet är att redan på förhand identifiera de patienter som har en större benägenhet än andra att få smärta efter en operation och att smärtan blir långvarig. För dem kan man anpassa smärtbehandlingen och erbjuda intensifierad uppföljning”, berättar överläkare Katri Hamunen på HUS Smärtkliniken.

Än så länge finns det inga effektiva metoder att förebygga långvarig smärta efter en operation. Många individuella faktorer påverkar huruvida smärtan blir långvarig. En del av dem kan man gå in på djupet med redan innan operationen, genom att till exempel erbjuda läkemedelsfria sätt att behandla ångest, sömnstörningar eller stress.

Typen av operation har också betydelse. Det är mera allmänt att få långvariga smärtproblem till exempel efter en operation där bröstkorgen öppnas, en amputation av en extremitet och olika operationer som genomförts på grund av skador.

”Det är viktigt att effektivt behandla akut smärta efter en operation och senare anpassa medicineringen enligt smärtans mekanismer till exempel vid nervskadesmärta samt vägleda till läkemedelsfria metoder för smärtbehandling”, betonar Hamunen.

Vägledning och stöd från den digitala vårdvägen

Internationellt låg HUS i framkant genom att redan 2012 inleda verksamhet vid en eftervårdspoliklinik för akut smärta, APS (acute pain service) för att garantera verkningsfull och trygg smärtbehandling efter operation. Smärtskötarna och operationssalens anestesiläkare stödjer i smärtbehandlingen och styr vid behov patienten till APS-eftervårdspolikliniken. Kirurgen kan också hänvisa patienten till APS-eftervårdspolikliniken.

”Syftet med APS-eftervårdspolikliniken är en verkningsfull och trygg smärtbehandling efter utskrivningen och slutligen att avsluta medicineringen då smärtan lättar. Forskningen har också en viktig roll för att förstå smärtans mekanismer och hitta nya behandlingsmöjligheter”, säger specialistläkare i anestesiologi och intensivvård Teija Nieminen på Mejlans anestesi- och operationsavdelning.

En ny verksamhetsform för smärtbehandling efter operation är den digitala vårdvägen dit man hänvisar de patienter som i utskrivningsskedet har kraftig smärta eller medicinering med opioider eller en stor dos med gabapentinoider.

Den digitala vårdvägen erbjuder information om smärta och vägleder till läkemedelsbehandling eller läkemedelsfria behandlingssätt hemma.

Se Suorana HUSista den 9 juni 2023: Hur behandla långvarig smärta efter en operation? HUS arrangerar korta informationsmöten som är öppna för alla om aktuella växlande ämnen. Information om våra informationsmöten.

 

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.