Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 16.11.2022 15.36

Skador bland elsparkcyklister har minskat jämfört med år 2021

I januari-augusti 2022 vårdades 148 elsparkcyklister vid HUS jourenheter i Helsingfors, vilket var betydligt mindre än i fjol. Det är dock fortfarande nödvändigt att vara försiktig när man använder elsparkcyklar.

Sähköpotkulautailija tiellä

I januari-augusti 2021 vårdades 386 skador relaterade till elsparkcykling vid Tölö olycksfallsstation samt vid Mejlans och Malms samjourer. Samtidigt som tillgången på hyrda elsparkcyklar och utförda resor samt privatägda elsparkcyklar har ökat, har skador relaterade till elsparkcyklar som sköts på akutmottagningarna minskat.

Begränsningarna har betydelse

”Det verkar som om hastighetsbegränsningarna nattetid och nedläggningen av uthyrningsverksamheten på fredag och lördag natt har haft en betydande inverkan”, kommenterar ansvarig doktorand Henri Vasara vid HUS Akuten.

I september 2021 begränsade Helsingfors stad användningen av elsparkcyklar på grund av att akutmottagningarna var överbelastade särskilt under kvällar och nätter. Under veckosluten mellan midnatt och klockan 5 hindrades uthyrningen av elsparkcyklar och under vardagsnätter sänktes hastigheten till 15 kilometer i timmen.

En central observation i HUS utredning är att de nattliga elsparkcykelskadorna har minskat betydligt.

”Visserligen har den ökade användarupplevelsen och den stora medieuppmärksamheten också bidragit till att minska skadorna, men begränsningarnas betydelse kan inte bestridas”, summerar Vasara.

Personer som kör berusade är fortfarande ett problem

Skadeprofilen för en person som skadats i en elsparkcykelolycka har hållits på samma nivå som tidigare. Cirka hälften har huvudskador, näst vanligast är skador på armar och ben. Det är viktigt att använda hjälm för att förebygga huvudskador. I år har ungefär hälften av skadorna varit medelsvåra eller svåra. 12 personer hade allvarliga eller mycket allvarliga skador.

Andelen berusade sjönk något jämfört med år 2021, från 44 procent till 35 procent, men var fortfarande betydande.

Aalto-universitetets undersökning för att öka elsparkcyklarnas säkerhet publicerades

Aalto-universitetet publicerade den 15.11.2022 en undersökning som behandlar säkerheten vid elsparkcykling ur olika synvinklar. HUS har deltagit i undersökningen och levererat material om elsparkcykelskador som skötts vid jourer och av akutvården. Utöver analysen av de som skadat sig granskade man i undersökningen elsparkcyklisters körbeteende, man analyserade svaren från enkätundersökningen samt jämförde personer som skadats med elsparkcykel med cyklister. Resultaten av undersökningen kan också utnyttjas av andra städer i planeringen av säkrare elsparkcykling. Aalto-universitetets publikation finns här .

HUS undersökning om skadorna år 2021 har publicerats i en referentgranskad tidning och kan läsas fritt här .

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.