Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 7.5.2021 08.48

Sjukskötaren Deniza bedriver forskning för patientens bästa

Nyckelord:
  • öron-, näs- och halssjukdomar
  • vårdarbete
  • forskningsskötare

På dagkirurgiska enheten för öron-, näs- och halssjukdomar uppmuntrar man till att pröva på något nytt. Deniza Salihi kom ursprungligen på praktik och blev intresserad av den fascinerande specialiteten och är ännu på den vägen – för tillfället trivs hon med forskning vid sidan av sitt arbete som sjukskötare.

Deniza Salihi Kirurgisen sairaalan käytävällä

Deniza Salihi har alltid varit intresserad av vårdarbete. Hon blev färdig sjukskötare år 2016 och kom via sin praktik till dagkirurgiska enheten för öron-, näs- och halssjukdomar på Kirurgiska sjukhuset. 

“Öron-, näs- och halssjukdomar är en fascinerande specialitet. Det var en överraskning för mig hur många olika sjukdomar som kan behandlas på ett så litet område”, säger Salihi. 

Under sin praktik fattade hon tycke för arbetsgemenskapen och det motiverande klimatet. 

“Vår enhet är en perfekt plats för en nyutexaminerade sjukskötare att lära sig nya saker på. Här uppmuntras man till att utvecklas och prova på nya saker. Jag har också fått prova på att jobba på polikliniken och vårdavdelningen”, säger Salihi. 

 

Deniza Salihi ja nenäkannu

Allt bättre vård med forskning 

När Salihi började på dagkirurgiska enheten åtog hon sig ansvaret för Helsingfors Biobank, som höll på att förankras till Huvud- och halscentrum. Det här var startskottet till forskningsarbetet. Salihi avlade sin forskningsskötarutbildning 2019. 

“Det är fint att mina chefer stöttar min forskning och att jag kan göra det vid sidan av mitt arbete på dagkirurgin. Att jobba på dagkirurgiska enheten har hjälpt i forskningsarbetet. Dessutom har jag tack vare jobbet som forskningsskötare mycket kunskap om öron-, näs- och halssjukdomar. Det är till stor hjälp i patientarbetet”, konstaterar Salihi. 

Salihi har deltagit i tre olika forskningsprojekt om sjukdomar i struphuvudet och i två forskningsprojekt om covid-19. Den mest omfattande studien är en näspolypstudie som har pågått i flera år. 

“Vi bedriver viktig forskning för framtiden för att patienter ska kunna vårdas ännu bättre i fortsättningen. Det är givande att följa med hur forskningen skrider framåt. Jag kan inte vänta med att se vad som kommer fram av resultaten av näspolypstudien, säger Salihi. 

Det digitala i vårdarbetet intresserar 

Salihi är särskilt intresserad av den digitala biten av vårdarbetet och av vårdvetenskap och planerar att studera ämnena i framtiden. Just nu är hon med och för framåt den digitala vårdvägen för tonsillitpatienter på Huvud- och halscentrum, vars pilotprojekt redan har börjat.

“Det här är helt nytt för mig. Det är fint att jag har fått vara med och utveckla en digital väg som patienter har nytta av”, säger Salihi glatt. 

 

Se våra lediga jobb och bli vår arbetskamrat! 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.