Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 11.10.2022 13.13

Sjukhusets socialarbetare stöder i livets omvälvningar

Livssituationen ändras på några sekunder när man råkar ut för en olycka eller får en ny sjukdomsdiagnos. Då finns socialarbetaren där som stöd för personen och hens anhöriga. Jaana Kahilainen och Tiina Toiminen berättar om hurudant det socialarbete som integreras i hälso- och sjukvården är.

Sosiaalityöntekijät sairaalan käytävällä juttelemassa

Jaana Kahilainen och Tiina Toiminen trivs i det snabba, mångsidiga och människonära arbetet på HUS.

Sjukhusets socialarbetare som stöd i oväntade omvälvningar i livet 

“Det fina med att jobba på sjukhus är att jag kan reagera snabbt på en akut kris vid en olycka eller sjukdom. Då kan socialarbete innebära att omorganisera patientens liv och ansöka om stöd från FPA, men också att bara lyssna, bemöta personen och vara närvarande i en svår stund”, berättar de. 

Tiina Toiminens och Jaana Kahilainens arbetsvardag på Hyvinge sjukhus ingår många akuta och oväntade situationer, som inte kan förutses i början av arbetsveckan. I dagarna ingår ofta också ett par förbokade poliklinikmöten. Möten med en klient kan räcka från tio minuter till ett par timmar. 

“Ibland stöttar jag en person en hel dag: jag är som stöd i jourkön eller kollar upp hens situation per telefon. Det viktigaste är att personen inte faller bort från tjänsten”, berättar Tiina. 

Socialarbete på sjukhus är multiprofessionellt samarbete 

Man utför inte socialarbetet ensam på HUS. När man arbetar på ett sjukhus är en socialarbetare ofta den enda experten inom sitt eget område i ett multiprofessionellt team och då måste man ha mod att ta fram sin egen expertis. Å andra sidan är det också kryddan i det multiprofessionella arbetet: samtidigt lär man sig mycket av helhetsbilden med hjälp av andras sakkunskap.  

“Tillsammans kan man främja saker mot det bättre, både individuella problem och strukturella problem inom socialarbetet.” 

Man kan alltid knacka på hos en socialarbetarkollega eller chef när man behöver en åsikt av en expert inom en annan bransch. Stödet från kollegor och en lättillgänglig chef hjälper vidare också i svåra situationer. 

Det mest givande är de mänskliga mötena 

I klientmöten är ofta det mest givande de korta mänskliga stunderna när man vet att man gör ett viktigt arbete.  

“Jag minns en gång i början av min karriär när mina klienter i en svår stund bara grät under hela mötet och jag inte riktigt kunde säga någonting. Jag kände att jag hade misslyckats, men följande dag tackade de mig massor för vårt möte. Ibland är det viktigaste bara att vara där”, påminner Jaana. 

Förutom att ett tack som sägs högt är värdefullt, visade också det konkreta Nopsa-erkännandet nyligen Tiina att hon har gjort ett utmärkt samarbete och påminde om vikten av socialarbetet som en del av sjukhusets multiprofessionella arbete.  

Vem passar socialarbete på sjukhus för? 

Jaanas och Tiinas arbete på sjukhuset är ett arbete i snabbt tempo, det är multiprofessionellt och människonära. Det skiljer sig från socialarbetet på den kommunala sidan med att det inte ingår något tjänsteansvar i arbetet. Kopplingen till hälso- och sjukvården medför arbetet sina egna särdrag som man lär sig på jobbet. 

“Trots att jag var socialarbetare hade jag ingen erfarenhet av hälso- och sjukvård förrän jag kom på jobb till HUS. I och med introduktionen kan vilken socialarbetare som helst lära sig det här”, konstaterar Jaana. 

“Och Jaana är en toppinskolare!” tillägger Tiina. 

 

Vill du jobba som socialarbetare på HUS? Se våra lediga arbetsplatser som socialarbetare

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.